Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

дата: 18.11.2014

лектор: Жасмин Ангелова

продължителност: 50 мин

гледания: 97

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Каква е разликата между данък и такса?
 • Местни данъци в обхвата на закона;
  • Кой определя размера на местния данъка и как да процедираме, ако размерът на данъка не е регламентиран?
  • Санкции при недеклариран или невнесен данък;
  • Удостоверение за задължения и отсрочвания;
  • Кои са местните такси, които влизат в Закона за местните данъци и такси?
  • Кой е органът, който може да даде разрешение за разсрочване и отсрочване?
 • Данък върху недвижимите имоти;
  • Каква е отчетната стойност, под която даден имот не се облагат с данък?
  • Данъчно задължени лица;
  • От кога започва да се дължи данък върху недвижимите имоти?
  • Дължи ли се данък при унищожаване на сграда;
  • Дата, към която се определя данъкът;
  • Как се изчислява данъчната оценка при предприятие и жилищна сграда?
  • Кои имоти се освобождават от данък, отстъпки и срокове за плащане; глоби;
  • Данък върху наследството – особености;
  • Разлика между „наследник” и „заветник” и между „по закон” и „по наследство”;
  • Кои са лицата освободени от данък?
  • Какво се приспада от облагаемата маса?
  • Размер на данъка върху наследството, данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин;
  • Глоба за недеклариране на данък върху недвижимите имоти;
  • Кое е лицето длъжник на данъка и основа за определянето му?
  • Как се оценява имущество?
  • Кой може да се освободи от данък?
  • Как и къде се плаща данък върху недвижимите имоти?
 • Данък върху превозните средства, от кой се дължи и как се определя?
  • Освобождаване от данък върху превозните средства;
  • Срокове за плащане на данъка за моторните превозни средства;
 • Патентен данък, данъчно задължени лица и лица, които ползват облекчения при плащане на патентен данък;
  • Срокове за деклариране на патентен данък, внасяне и особености;
 • Туристически данък, данъчно задължени лица и срокове за деклариране;
  • Определяне и внасяне на туристически данък;
 • Такса за битови отпадъци;
  • В кои случаи не се събира такса за битови отпадъци и при кога трябва да се подаде декларация?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: