Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

дата: 19.06.2018

лектор:

продължителност: 54 мин

гледания: 24

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Същност на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ);
 • Видове данъците по ЗМДТ?
 • Кой определя размерите на данъците?
 • Размер на лихвите и как да процедираме, за да имаме минимални такива?
 • Права на общинската администрация;
 • Регистър на имотите;
 • Такса битови отпадъци;
 • Облагане на недвижимите имоти – обекти и задължени лица;
 • Срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти;
 • Каква е ставка на данъка върху недвижимите имоти?
 • Какви са сроковете за плащане?
 • Данък върху наследството и кои лица са данъчно задължени?
 • Какъв е размерът на данъка върху наследството?
 • Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин и кои лица са задължени за този данък?
 • Данък върху превозните средства;
 • Патентен данък и по-важни особености;
 • Туристически данък;
 • Данък върху таксиметров превоз на пътници;
 • Такса за битови отпадъци;
 • Кога няма да се събира такса за битовите отпадъци?
 • Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?
 • Други такси;


 • Всички семинари от тази дата

  Понятия за проверка и за ревизия – органи, срок и място за извършване; Права и задължения на страните; Мерки за обезпечаване на доказателства.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 35 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на стойността на придобиване на ИИ (инвестиционен имот); Последващо оценяване и отчитане; Трансфер на ИИ в ДМА и обратно; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценки...

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 38

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение;...

  лектор:

  продължителност: 54 мин

  гледания: 24

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 8

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: