Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2015 г.

дата: 20.01.2015

лектор: Доника Маринова

продължителност: 26 мин

гледания: 164

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО);
  • Преотстъпване на корпоративен данък;
  • Какво представляват данъчните облекчения за минимална помощ?
  • Данъчно облекчение за регионално развитие при държавна помощ;
  • Какви са промените при данък при източника, които касаят доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица от ЕС?
  • Може ли надвнесен данък при източника да се връща?
  • Промени касаещи данъка върху разходите;
  • Промени касаещи хазартните дейности – въвеждане на държавна такса;
 • Промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ);
  • Преотстъпване на данък от земеделски производител;
  • Промени при облагането на доходите от лихви по сметки в Търговски банки;
  • Данъчни облекчения за доходи непревишаващи минималната работна заплата – важи само за доходите придобити през 2014 г.
  • Данъчни облекчения за деца с увреждания и кога може да се ползва това облекчение?
  • Промени при авансовото удържане на данък и трябва ли да е писмено заявено;
  • Какви са възможните отстъпки, които могат да се ползват при внасяне на данък по ГДД.


 • Всички семинари от тази дата

  Промените в изискванията за регистрация по ДДС при електронните услуги в рамките на ЕС; Облекчения за изпълнители на инвестиционни проекти; Промени при доставки от данъчно...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на значимите промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица в сила от 01.01.2015 год

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 26 мин

  гледания: 164

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в минималните облагаеми доходи при земеделските производители; Промени в КСО за 2015 г.; Новият чл. 4б; Промени в чл. 6, ал. 8 от КСО и новият чл. 54м, чл. 6, ал. 15...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието и сроковете ...; Изменения в подаването на образец Декларация 1 и Декларация 2.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 112

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: