Здравно осигуряване – част II

дата: 04.12.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 56 мин

гледания: 94

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


В продължение по темата за здравното осигуряване обръщаме внимание на разпределението на здравно-осигурителната тежест между осигурители и осигурени лица, определяне на здравно-осигурителната вноска при платени и неплатени отпуски, болнични, майчинство и др. Определяне на здравно-осигурителните вноски за лицата по извън-трудови правоотношения, самоосигуряващи се и безработните лица. Коментираме начините и сроковете за внасяне на здравно-осигурителните вноски, както и в кои случаи здравно-осигурителните вноски са изцяло за осигурените лица и кога са изцяло за осигурителя.

Във втора част от темата по-конкретно разглеждаме:

(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Как се разпределя осигурителната тежест за здравното осигуряване?
 2. Къде е определен размера на здравно-осигурителните вноски?
 3. Как се извършва преизчисляването на здравно-осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица на годишна база?
 4. Дължат ли самоосигуряващите се лица здравна вноска за доходите от граждански договори?
 5. Ползват ли самоосигуряващите се лица обезщетения от фонд Общо Заболяване и Майчинство и в какъв размер?
 6. Как се разграничава вида на извършваната дейност от едно самоосигуряващо се лице с тази, която извършва по граждански договор?
 7. Как се осигуряват здравно лицата, които ползват отпуски, заложени в Кодекса на Труда – майчинство, отглеждане на малко дете и т.н.?
 8. За чия сметка са здравно-осигурителните вноски за безработните лица и как се определя размерът им?
 9. Какви са сроковете за внасяне на здравно-осигурителните вноски на лицата, работещи по трудови правоотношения, в сила от 01.01.2013 г.?
 10. В какви срокове се осигуряват здравно лицата, работещи по граждански договор?
 11. Кога се удържат, внасят и декларират здравно-осигурителните вноски?
 12. Как се подават декларация образец 1 и 6 за дължимите здравно-осигурителни вноски?
 13. В какъв размер и кой дължи здравно-осигурителна вноска за самоосигуряващите се лица, докато са в отпуск за бременности раждане, отглеждане на дете до 2 години и т.н.?
 14. В кои случаи здравно-осигурителната вноска е изцяло за сметка на работодателя или ведомството?
 15. В какво съотношение се разпределя дължимата здравно-осигурителна вноска между работодател и служител и предвиждат ли се някакви промени на това съотношение през 2013 г.?

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Как и за чия сметка се осигуряват здравно пенсионерите?
 2. Дължи ли се здравно-осигурителна вноски за лица в неплатен отпуск и за чия сметка?
 3. За лице, което работи на две трудови правоотношения, но по едното излиза в неплатен отпуск, как ще се отрази това на здравното осигуряване?
 4. Как се определя осигурителния доход, върху който се внасят здравно-осигурителни вноски за лицата, упражняващи свободна професия?
 5. Какви здравно-осигурителни вноски и кой трябва да внася за лицата, работещи без трудови правоотношения?
 6. Как ще се осигурява здравно лице, което получава само доход по граждански договор по-малко от минималната работна заплата?
 7. Как се определя облагаемия доход за здравни осигуровки, при граждански договор?
 8. Каква е здравно-осигурителната вноска на лице, което е осигурено като самоосигуряващо се и получава облагаем доход по-малък от минималната работна заплата, намалена с нормативно признатите разходи?
 9. Как се документира, ако едно самоосигуряващо се лице е получило възнаграждение по граждански договор за дейност, съвпадаща с дейността, по която е регистрирано лицето?
 10. Има ли значение осигурителния доход на самоосигуряващото се лице при получаване на възнаграждение по граждански договор?
 11. Как се осигурява лице на изборна длъжност по Закона за Държавния Служител, което същевременно работи и по граждански договор?
 12. Как трябва да се осигурява лице, което работи в чужбина на трудов договор по-малко от 40 часа месечно и лицето е с постоянно местожителство в чужбина?
 13. За чия сметка са здравно-осигурителните вноски на служител в неплатен отпуск? Има ли значение по чие желание е неплатеният отпуск?
 14. При неплатен отпуск по желание на работника/служителя за период по-дълъг от един месец и работодателя няма възможност да му удържи сумата за здравната осигуровка, какви възможности има пред работодателя?
 15. Носи ли отговорност работодателя в случай, че здравно-осигурителната вноска е за сметка на лицето, но няма от къде да бъде удържана?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: