Здравно осигуряване – част I

дата: 22.11.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 53 мин

гледания: 48

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


С този семинар внесяме яснота по отношение на това как функционира здравното осигуряване и какви са задълженията и отговорностите на осигурителите. Разглеждаме генерални въпроси какви видове здравно осигуряване има, кои са задължително осигурените лица както и, кои са нормативните актове касаещи задължителното здравно осигуряване в България. 

В първа част от темата говорим предимно за видовете здравно осигуряване и видовете задължително здравно-осигурени лица.

В семинара по-конкретно са разгледани следните въпроси:

(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Какви са видовете здравно осигуряване в страната?
 2. Въз основа на какво се осъществява доброволното здравно осигуряване?
 3. В кои нормативни актове се уреждат осигурителните прагове за здравно осигуряване?
 4. Кой и през какъв период от време определя размера на здравната вноска?
 5. Кои са институциите, отговарящи за събирането, управлението и разходването на средствата за Здравно осигуряване?
 6. Какъв е кръгът на задължително здравно-осигурените лица?
 7. Кога възниква задължение за задължително здравно осигуряване на лицата?
 8. Какво е разделението между социално и здравно осигуряване?
 9. Попадат ли в обхвата на задължителното здравно осигуряване лицата със статут на краткосрочно и продължително пребиваващи в страната?
 10. Как се определя дали едно лице е дългосрочно пребиваващо в страната за целите на здравното осигуряване?
 11. Как трябва да процедира работодател при назначаване на служител от друга държава и трябва ли да внася здравни осигуровки за него?
 12. Коя институция в България определя приложимото здравно-осигурително законодателство?
 13. Какъв е размера на здравно-осигурителната вноска за 2012 г.?
 14. Предвиждат ли се промени в размера на здравно-осигурителната вноска за 2013 г.?
 15. Как разпределят тежестта на здравно-осигурителната вноска работодател и работник?
 16. В кои случай здравно-осигурителната вноска е изцяло за сметка на работодателя?
 17. Какъв е доходът, върху който се изчислява здравно-осигурителната вноска?
 18. Как се определят осигурителните прагове?
 19. Какъв е размера на здравно-осигурителната вноска за лице в неплатен отпуск и за чия сметка е?
 20. Какъв е размера на здравно-осигурителната вноска за временно неработоспособните лица?
 21. Каква е базата за изчисление на здравно-осигурителната вноска на самоосигуряващите се лица?

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Когато между България и страната, от която идва лицето, има спогодба за социално осигуряване - условията определени в нея приложими ли са спрямо здравното осигуряване?
 2. Необходимо ли е гражданин на ЕС да се регистрира като самоосигуряващо се лице, когато учредява ЕООД на територията на страната?
 3. Кое е водещо при определяне на приложимото здравно осигуряване – документ издаден от компетентна институция или статута на лицето?
 4. Задължително здравно-осигурени ли са чуждестранните лица, наети от български работодател?
 5. Остава ли задължението за здравно осигуряване в България, за български гражданин, когато е нает от чужд работодател за работа в ЕС?
 6. Дължими ли са здравни осигуровки в трета страна, ако местен работодател изпрати служител в командировка там за повече от 1 година?
 7. Кога възниква задължение за здравно осигуряване на бежанците и за чия сметка са здравните осигуровки?
 8. Дължат ли здравни осигуровки безработните лица?
 9. Дължат ли здравно-осигурителни вноски безработни лица, които получават доходи от наем?
 10. Кога стават дължими здравните осигуровки на лице наето по граждански договор за период от 6 месеца, чието възнаграждение ще бъде изплатено в края на периода?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: