Промените в ЗДДС за 2015 г.

дата: 20.01.2015

лектор: Доника Маринова

продължителност: 41 мин

гледания: 264

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Доставки от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица;
 • Промени в изискванията при електронни услуги;
 • Данъчно задължени лица в държава членка на ЕС;
 • Новата система MOSS (Mini-One-Stop-Shop);
 • Условия за регистрация в ЕС по специалния режим;
 • Има ли ограничения по регистрацията и какви са те?
 • Как се извършва дерегистрация от специалния режим в Съюза и дерегистрация по инициатива на НАП?
 • Режим извън Съюза – какви са условията за него?
 • Режим извън Съюза – дерегистрация;
 • Режим извън Съюза – чл. 97б от ЗДДС;
 • Как се извършват доставките и къде ще се начислява ДДС?
 • Какво представлява специалният електронен регистър?
 • Какво се посочва в електронния дневник?
 • Има ли право лице да ползва данъчен кредит в режим в Съюза и в режим извън Съюза?
 • Случаи по Глава 18 от ЗДДС;
 • Санкции свързани с неспазване на Режима;
 • Изпълнители на инвестиционни проекти – облекчения;
 • Специален ред за начисляване на ДДС;
 • Издаване на разрешение по чл. 166 от ЗДДС;
 • Отчитане на инвестиционен проект;
 • Ограничение за получаване на помощи;


 • Всички семинари от тази дата

  Промените в изискванията за регистрация по ДДС при електронните услуги в рамките на ЕС; Облекчения за изпълнители на инвестиционни проекти; Промени при доставки от данъчно...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на значимите промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица в сила от 01.01.2015 год

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 26 мин

  гледания: 164

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в минималните облагаеми доходи при земеделските производители; Промени в КСО за 2015 г.; Новият чл. 4б; Промени в чл. 6, ал. 8 от КСО и новият чл. 54м, чл. 6, ал. 15...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието и сроковете ...; Изменения в подаването на образец Декларация 1 и Декларация 2.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 112

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: