Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2013 – част ІІ

дата: 04.04.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 56 мин

гледания: 70

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 1. Какви са промените свързани с данъчното облагане по Закона за Данък върху Добавената Стойност на концесионните договори, в сила от 01.01.2013г.?
 2. Облагаема дейност ли е учредяването на концесионните права по смисъла на ЗДДС?
 3. Как се определя данъчната основа за доставката по ЗДДС от концедента към концесионера?
 4. Какви са промените в ЗДДС, свързани с вътреобщностните доставки с непрекъснато изпълнение с продължение повече от 1 месец, в сила от 01.01.2013г.?
 5. Какви са промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 при ползването на данъчен кредит за леки автомобили?
 6. Имаме ли право на данъчен кредит при нает автомобил ?
 7. Имаме ли право на данъчен кредит за разходите свързани с поддръжката и експлоатацията на превозното средство?
 8. Иаме ли право на данъчен кредит за получени таксиметрови и други транспортни услуги, извършени с лек автомобил?
 9. Имаме ли право на данъчен кредит за закупени резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали за леки автомобили?
 10. Ползва ли се данъчен кредит при оперативен лизинг на лек автомобил
 11. Има ли зависимост между правото на данъчен кредит за придобит лек автомобил и вида дейност, за която ще се използва актива?
 12. Как се променя ЗДДС по отношение на броя на седалките в леките автомобили и правото на данъчен кредит?
 13. Има ли значение за правото на ползване на данъчен кредит за придобит лек авотмобил от кой са монтирани допълнителните седалки в него?
 14. Каква е промяната, свързана със срока за подаване на регистрационен опис на наличните активи при регистрация и повторна регистрация по ЗДДС ?
 15. Какви корекции на данъчен кредит за налични активи се правят при аварии и катастрофи когато не е по вина на лицето, което ползва актива ?
 16. Какви са санкциите за задължено лице, което не се регистрира по ЗДДС в законоустановения срок?
 17. Какви са новите правила свързани с документирането по ЗДДС при трансгранични сделки ?
 18. Къде се включва в дневниците фактура, отразяваща трансгранична сделка?
 19. При трансгранични сделки може ли данъчната администрация от една европейска държава да откаже да признава данъчен документ от данъчно задължено лице от друга европейска държава?
 20. С кои изисквания трябва да се съобразяват фирмите, ако прилагат самофактуриране от контрагент от друга европейска държава, с тези в тяхното законодателство или със законодателството на съответната европейска държава?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: