Промените в ЗДДС за 2013 г. - част II

дата: 08.01.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 58 мин

гледания: 278

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Втора част от семинара, в който Пламен Донев прави изчерпателен преглед на всички значими промени в Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2013 г.

В този семинар ще намерите отговор на следните конкретни въпроси:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 • Промените в данъчното третиране на вътреобщостната доставка с непрекъснато изпълнение с продължителност повече от 1 месец. Как се изчислява данъчната основа при ВОД с непрекъснато изпълнение и с продължителност повече от 1 месец?
 • Промените при ползването на данъчен кредит за леки автомобили - Имаме ли право на данъчен кредит при наем на лек автомобил? Ползва ли се данъчен кредит при ползване на таксиметрови превози? Ползва ли се данъчен кредит за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали за леки автомобили? Има ли значение вида дейност, за която се използва лекият автомобил? Може ли да се ползва данъчен кредит за придобити автомобили, на които са монтирани допълнителни седалки, но не от производителя? Има ли право на данъчен кредит лизингова компания при придобиването на леки автомобили, които ще лизингова?
 • Как се променя срока за подаване на регистрационен опис на наличните активи (и услуги) при регистрация и повторна регистрация по ЗДДС?
 • Има ли право на ползване на данъчен кредит, ако при придобиването на стоката (услугата) не е бил ползван такъв?
 • Как се променя ползването на данъчен кредит при аварии и катастрофи, ако не са по вина на лицето, собственик или ползвател на стоката?
 • При авария по вина на лизингополучателят, трябва ли лизингодателя да прави корекция на ползвания данъчен кредит за актива?
 • От кога започва да се натрупва неотчетеното ДДС, при нерегистриране по ЗДДС?
 • Какви са правилата за документиране по ЗДДС при трансгранични сделки?
 • При трансгранични сделки може ли данъчната администрация от една европейска държава да откаже да признава данъчен документ от данъчно задължено лице от друга европейска държава?
 • Ако ще се прилага възможността за самофактуриране от контрагент от друга европейска държава, трябва ли да се съобрази с изискването на нашето законодателство или със законодателството на неговата държава?

Първа част на семинара може да гледате тук - ЗДДС 2013 част I
Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: