Промените в ЗДДС за 2013 г. - част I

дата: 08.01.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 50 мин

гледания: 515

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Изчерпателен преглед на всички значими промени в Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС) в сила от 2013 г. Всяка от промените се дискутира задълбочено и се придружава с практически примери. Лекторът отговаря и на възникващите въпроси и казуси във връзка с промените. Темата се разглежда в две части, като това е първата.

Този семинар дава отговор на следните конкретни въпроси:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Услугите предоставяни от държавен съдебен изпълнител облагаема дейност ли са по ЗДДС?
 2. Какви са новите изисквания за фирмите, разполагащи със собствени цистерни за гориво и какъв е срокът за изпълнение на тези изисквания?
 3. Как се третира изпращането (получаването) на стоки към (от) друга държава от ЕС с цел извършване на оценка, счита ли се за ВОД (ВОП)?
 4. Промените при данъчното третиране при извършване на подобрение върху нает актив - Има ли право на данъчен кредит наемател за направени от него подобрения върху нает имот? Кога наемателят не трябва да начислява данъчен кредит при връщане на нает актив, за който са правени разходи за подобрения и за тях е ползван данъчен кредит? С какъв документ трябва да се начисли ДДС за ползван данъчен кредит при извършване на подобрение върху нает актив, когато се връща актива? Каква е разликата между ремонт и подобрение на нает актив?
 5. Има ли доставка на стоки и услуги при преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия?
 6. Как се променя данъчното третиране на предоставянето под наем на превозни средства?
 7. Какви са промените в данъчното облагане на неустойки и лихви с обезщетителен характер?
 8. Как се превалутира данъчната основа към BGN и какви валутни курсове може да се използват?
 9. Какви са промените при облагането на бартерните сделки? Как и кога се изчислява данъчната основа при бартерни сделки? Кога става изискуем ДДС при бартерни сделки? Как и кога ще се документират двете доставки при бартерни сделки? Как се определя пазарната цена, в случай на бартерна сделка, за целите на ЗДДС? Практически пример относно третирането на бартерна сделка между собственик на право на строеж и строителна компания. Преходни разпоредби относно стари бартерни сделки.
 10. Промените в данъчното третиране на концесионните договори - За кои концесионни договори има промени? Как се облага концесионна сделка, при която възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги? Как се определя данъчната основа при концесионна сделка, когато възнагражданието е договорено изцяло или частично в стоки или услуги?
 11. Преглед на промените в ДДС режима на бартерните сделки за периода от 2007 до сега.
 12. Какъв е размерът на данъчната основа при доставки от концедент към концесионер за концесии за строителство, за услуги или за добив, при който възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги? Възможно ли е разминаване между двете доставки по концесията – доставката от концесионер към концедента и обратно?

 

Още по темата: Промените в ЗДДС част II
Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: