Промени в ЗДДФЛ и ЗДДС в сила от 01.01.2013

дата: 04.04.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 56 мин

гледания: 109

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Кои са облагаемите лихви по депозити на физически лица? С какъв данък се облагат лихвите?
 • Какви са промените в режима по удържане и деклариране на данък от фирмите по граждански договори (и друга стопанска дейност)?
 • Авансово удържания данък от юридически лица, платци на доходи на физически лица декларира ли се поименно?
 • Ако платецът на доход не е длъжен да подава общата декларация за удържан авансов данък на физически лица, трябва ли лицата да го декларират?
 • Облагаеми ли са услугите, които се предоставят от държавни съдебни изпълнители по ЗДДС?
 • Каква е промяната в ЗДДС, засягаща фирмите, които притежават собствени цистерни за гориво ?
 • Вътреобщностна доставка или придобиване ли е изпращането или получаването на стоки от държава членка на ЕС с цел извършване на оценка?
 • Трябва ли да се прави корекция на ползвания данъчен кредит от наемател, за извършените ремонт и подобрение, при разваляне на договора за наем?
 • Трябва ли наемателя да начисли на наемодателя ДДС при подобрение на нает актив ?
 • Кога наемателя начислява ДДС и с какъв документ?
 • Трябва ли да начисляваме ДДС при безвъзмездна доставка приравнена на възмездна ?
 • Начислява ли се ДДС при преобразуване на бюджетни предприятия ?
 • Какви са данъчните промени свързани с отдаване под наем на превозни средства?
 • Къде е място на изпълнение при доставка на превозни средства,ако наема е краткосрочен или дългосрочен ?
 • Какви са промените при облагане на неустойки и лихви с обезщетителен характер по ЗДДС?
 • Как се извършва превалутирането на данъчни основи, когато трябва да се издаде фактура в лева и инвойс в друга валута? Могат ли да се ползват валутните курсове на Европейската банка ?
 • Как се издава фактура на чуждестранен клиент ?
 • Каква е промяната свързана с облагането на бартерни сделки?
 • Как се изчислява данъчната основа и кога става изискуем ДДС при бартерни сделки?
 • Кога възниква данъчното събитие при бартерни сделки?
 • Какво представлява и как се определя пазарна цена, за целите на ЗДДС?
 • Какво е ДДС третирането при учредяване на право на строеж?
 • Как трябва да се документира учредяването на право на строеж?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: