Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част I

дата: 19.02.2019

лектор: Евгения Попова

продължителност: 47 мин

гледания: 48

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г.
  • намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца с увреждания; 
  • начален срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
  • нови правила за закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация и др.
 • Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2019 г.
  • промяна в данъчното третиране на облагаемите доходите от награди;
  • промяна в режима на облагане на доходите на нерегистрирани земеделски стопани, придобити под формата на субсидии и други финансирания;
  • нов механизъм за издаване на служебни бележки;
  • промяна в сроковете за подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;
  • нова справка за предоставяне на информация за доходите от трудови правоотношения;
  • нова възможност за корекция на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията;
  • промяна в начина на подаване на справки и декларации от самоосигуряващи се лица и в срока за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация;
  • други промени.
 • Дискусия и примери от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: