Извънреден труд – допустимост и заплащане

дата: 05.06.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 32 мин.

гледания: 49

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

По време на семинара е направен пълен преглед на проблемната тема ”Извънреден Труд”. Разказва се за това що е то извънреден труд и забранен ли е той наистина, както твърди Кодекса на Труда? Може ли законодателя да е преценил, че в определени случаи извънредния труд е неизбежен? Акцентите в семинара са посветени на следните въпроси:

 • Определение за извънреден труд.
 • Защо законодателя е поставил забрана за полагане на извънреден труд?
 • Допустим ли е извънредния труд и в кои случаи?
 • Има ли ограничения в продължителността на извънредния труд и какви са те?
 • Кои лица могат да полагат извънреден труд?
 • За кои лица е забранено да полагат извънреден труд?
 • Как се заплаща извънредния труд?
 • Каква е основата, от която се изчислява заплащането за извънредния труд?
 • Как и къде се отчита извънредния труд?
 • Може ли работник да откаже да полага извънреден труд?

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кой труд е извънреден?
 2. При какви условия е допустим извънреден труд?
 3. Работа след работно време за довършване на започната работа, която не може да бъде завършена в работно време, допустим извънреден труд ли е?
 4. Прекъсването на строителни работи, поради лоши метеорологични условия и продължаването им след приключване на работното време, допустим извънреден труд ли е?
 5. Работа след работно време за изпълняване/спазване на крайни срокове допустим извънреден труд ли е?
 6. Работа по отстраняване на аварии допустим извънреден труд ли е?
 7. Участието в инвентаризацията, която ще се проведе в извън работно време за търговски обект, допустим извънреден труд ли е за присъстващите служители на обекта и за присъстващите външни лица от проверяващи организации?
 8. Допълнителна работа при прибиране на реколта допустим извънреден труд ли е?
 9. Има ли случаи, при които в заведение за хранене е допустим извънреден труд?
 10. Колко часа е допустимия извънреден труд на седмица, месец и година?
 11. В кои случаи няма ограничения за размера на допустимия извънреден труд?
 12. Допустим ли е извънреден труд поради недостиг на щата в организацията?
 13. Ако предприятие доставчик на армията трябва да изпълни срок за доставка в мирно време, в този случай допустим ли е извънреден труд за работниците в това предприятие?
 14. За кои лица е абсолютно забранено да полагат извънреден труд?
 15. За кои лица, с тяхно съгласие, е разрешено да полагат извънреден труд?
 16. Ако един служител работи при намалено работно време по чл.137 от КТ, може ли да полага извънреден труд?
 17. Какви са санкциите за работодател, който наруши разпоредбите за допустим извънреден труд?
 18. Как се контролира размера на положения извънреден труд от лице, което работи по два трудови договора при двама различни работодатели и при двамата полага извънреден труд?
 19. Допустим ли е извънреден труд при два трудови договора, първия за 8 часа и втори за 4 часа?
 20. С какви документи се урежда полагането и отчитането на извънреден труд?
 21. Могат ли лица, които по трудов договор работят на непълно работно време да полагат извънреден труд?
 22. Може ли извънреден труд да се полага само с устна уговорка между работник и работодател?
 23. Как се заплаща извънредния труд?
 24. Има ли обстоятелства, при които извънреден труд не се заплаща?
 25. Как се заплаща извънреден труд в почивни и празнични дни?
 26. Ако работник на смени, работи на празничен ден и положи извънреден труд в този ден, как ще се определи заплащането му?
 27. Може ли извънреден труд да бъде компенсиран с допълнителен отпуск или по друг начин, който не е свързан със заплащане на пари?
 28. Има ли случаи, в които служител, който е положил извънреден труд има право и на допълнително възнаграждение и на допълнителна отпуска за това?
 29. Как работодателя указва на работник, че трябва да положи извънреден труд?
 30. Може ли работник да полага извънреден труд по собствено желание, без изрична заповед или указание от работодателя?
 31. В кои случаи работник няма право да откаже да положи извънреден труд?
 32. В кои случаи работник има право да откаже да положи извънреден труд и по какъв начин?
 33. Може ли извънреден труд да бъде уговорен с втори трудов договор или с граждански договор?
 34. Върху каква основа се изчислява увеличението за извънреден труд?
 35. Какви са задълженията на работодател при полагането на извънреден труд от страна на негови служители и работници?
 36. Отчита ли се положеният извънреден труд в предприятието пред контролен орган – ако да, по какъв начин и на какъв период?
 37. Какво се случва, ако се превиши количеството на допустимия извънреден труд?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: