Закон за мерките срещу изпиране на пари

дата: 09.05.2013

лектор: адв. Слави Микински

продължителност: 1 ч. 14 мин.

гледания: 100

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


В този семинар адв. Слави Микински (експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право) разяснява кои са задължените лица по ЗМИП и какви са техните задължения. Какви са правата на контролиращият орган - ДАНС и какви са административните санкции за наспазване на изисквания и нарушения на закона. Разгледани са накратко също и правата и задълженията по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

Въпроси по Закон за мерките срещу изпиране на пари:

 • Кога е приет ЗМИП и кога са направени по-съществените промени в него?
 • Кои са задължените лица по този закон?
 • Как се определят изискванията и с кои международни органи се съгласуват прилаганите мерки?
 • По какви критерии се определят задължените лица по ЗМИП? Физическите лица имат ли задължения? Кога юридическите лица с нестопанска цел са задължени? Кога едно лице, което извършва правни консултации е задължено? Счетоводните къщи задължени лица ли са по този закон?
 • Какво представлява идентификация на клиенти, по смисъла на ЗМИП и кога се извършва?
 • Кога се попълва Декларация за произход на средствата?
 • Как се изготвят и какво трябва да включват вътрешните правила по ЗМИП? Трябва ли да продължат да спазват вътрешните правила дружества, които са в процедура по ликвидация или несъстоятелност?
 • Кой орган има правомощията да приеме Вътрешните правила?
 • Какви са сроковете за приемане и утвърждаване на Вътрешните правила?
 • Какво става, ако подадените в ДАНС Вътрешни правила да не се приемат и да се установи, че не отговарят на извършваната дейност?
 • Защо регистрираните одитори, трябва да създават Специализирани служби, по смисъла на ЗМИП?
 • Какви регистри/дневници трябва да поддържаме и какви данни се вписват в тях?
 • Кога и как трябва да се уведоми ДАНС, при съмнения за изпиране на пари?
 • Какво представлява Декларацията за действителния собственик на клиента?
 • Какви обучения трябва да се провеждат на персонала?
 • Как и кога се извършват проверки от ДАНС?
 • Какви са санкциите при неспазване на изискванията на ЗМИП?

Въпроси по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма:

 • Кои лица се включват в Списък на терористи, според ЗМФТ?
 • Какви са задълженията на трети лица?
 • Какви са санкциите?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: