Задължения по Закона за местните данъци и такси

дата: 04.06.2013

лектор: Доника Маринова

продължителност: 34 мин

гледания: 89

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Видове налози и данъчно задължени лица по смисъла на Закона за местните данъци и такси. Възникване и деклариране на задължения по ЗМДТ. Плащане на местни данъци и такси.

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Кой определя размера, установяването и събирането на местните данъци и такси?
 • Има ли лихва при забава на плащанията?
 • Данък върху недвижимите имоти:
  • Обхват на данъка.
  • Има ли значение дали имотите се ползват?
  • Кои имоти не се облагат?
  • Какъв е срока за деклариране?
  • Как се определя цената?
  • От кога става дължим данъка?
  • Как се определя данъчната основа?.
  • Какъв е начина и срока и на плащане и има ли отстъпка?
 • Данък върху наследствата:
  • Кои лица се облагат с този данък?
  • Може ли едно лице да се откаже от наследство?
  • Как се декларира наследство?
  • Как се оценява и как се извършва плащането на дължимата сума?
  • Кои вземания и задължения могат да бъдат приспаднати и кои не?
  • Кое имущество е освободено от този данък?
 • Данък дарение:
  • Кой лица подлежат на облагане с този данък?
  • Какъв е начина на деклариране и плащане?
  • Особености при прехвърляне на недвижим имот.
  • Как се осъществява декларирането при безвъзмездно придобиване?
 • Данък върху превозните средства:
  • Какъв е срока за деклариране и от кога започва да тече давностния срок?
  • Кои превозни средства са освободени от данък и кои ползват облекчения?
  • Как се осъществява плащането?
  • Какъв в начина за изчисляване на  данъка при придобиване на превозно средство през текущата година?
 • Патентен данък:
  • Кои са задължените лица по този данък?  
  • Специфики и изключенията ако лицето се регистрира или дерегистрира по ЗДДС?
  • Кога е крайния срок за деклариране на патентната дейност?
  • В какъв срок се декларират промените?
  • Как се плаща и на колко вноски?
 • Местни данъци и такси:
  • Кой определя реда за освобождаване от такси?
  • Кой определя размера на таксите за битови отпадъци?
 • Местни данъци и такси в Столична община:
  • Какъв е размера на различните данъци
  • Какъв е срока за подаване на Декларация Н 1 от предприятията (сметоизвозване и сметосъбиране)?
  • Кога не се събира такса за сметоизвозване и сметосъбиране?
  • Как се облага ако имота е придобит през годината?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: