Изплащане на възнаграждения по граждански договори

дата: 05.03.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 52 мин

гледания: 154

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Някой от промените в ЗДДФЛ за 2013-та касаят пряко изплащането на възнагражденията по извън-трудови правоотношения. Този семинар разглежда новите правила за изплащане на възнагражденията, изчисляване, удържане и внасяне на данъка от платеца на доходите, както и издаването на документи, удостоверяващи изплащането на дохода. Изясняват се сроковете за внасяне на данъка и начина на декларирането му пред данъчната администрация.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

  • Основни характеристики на граданския договор - Каква е разликата между трудовите и гражданските договори? Какви са видовете ГД?
  • Срок на договора - Може ли ГД да е безсрочен? Може ли да се сключи за по-дълъг срок?
  • Документиране - Как ще се документира свършването на уговорената работа? Каква е формата на гражданският договор? Как се определят нормативно признатите разходи по ГД?
  • Осигуряване на лица получаващи доходи по граждански договор - Как се определя осигурителния доход на лицата? Как се осигуряват пенсионерите? Как се осигурява лице, ако е осигурено през месеца и на друго основание? В каква последователност се натрупват всички доходи, които получава едно лице, до достигане на максималния осигурителен доход? Какъв е срокът за внасяне на осигурителните вноски? Срокът за внасяне на осигурителни вноски по граждански договор, обвързан ли е с изплащането на възнаграждението?
  • Данъци - В какъв срок се внася данъка върху доходите по ГД? Удържа ли се авансов данък от възнагражденията, ако сумите са изплатени през последното тримесечие? В какви срокове и как се декларират с декларация образец 1 и 6 доходите по граждански договор? Кога се подава декларация по чл. 55? Кои данъци трябва да се посочи в декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ? За начислените или за изплатените възнаграждения се подава декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ? Кога и в какви срокове се издават служебни бележки за доходите по граждански договор?
  • Как се заверява осигурителна книжка за доходи от граждански договор?
  • Попълва ли се сметка за изплатени суми за изплащани възнаграждения по граждански договор, ако получателя е самоосигуряващо се лице?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: