Вътреобщностни доставки на стоки - част I

дата: 09.07.2013

лектор: Николина Лазарова

продължителност: 56 мин

гледания: 369

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Особеностите на вътреобщностната търговия на стоки в светлината на ЗДДС. Вътреобщностните Доставки на Стоки (ВОДС) и Вътреобщностните Придобивания (ВОП)

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Коя нормативната уредба  трябва да се познава при Доставки на стоки и услуги между България и Европейските страни?
 • Кое законодателство се прилага при противоречия между Европейската Директива, Регламента  и националните закони?
 • Защо е важно да се разграничат различните видове доставки на стоки и услуги?
 • Какво представлява ВОД на стоки? Какви са изискванията? Кои са специфичните особености при транспортирането на стоката от една държава до друга?
 • За чия сметка и кой може да се извърши транспорта на стоките? Какви са особеностите?
 • Кой са 2-те страни на една сделка?
 • Какви са особеностите ако стоката се превозва от друга страна?
 • Кой видове доставки се приемат за ВОД?
 • Особености при ВОД за ново превозно средство и акцизни стоки.
 • Кои доставки не се признават за ВОД? Примери и особености.
 • Каква ДДС ставка се прилага при  този вид доставки? Къде е мястото на изпълнение? Коя дата се счита за дата на данъчно събитие? Кога данъкът става изискуем? Изключения?
 • Получения аванс поражда ли изискуемост на данъка?
 • Как се определя данъчната основа при ВОД и при трансфер на стоки?
 • Особености при документиране и деклариране на доставките. Каква ДДС ставка се начислява във фактурата и от кой е изискуем данъка? Къде и как се декларира?
 • Какво представлява и кой подава VIES Декларация?
 • Как става доказването на този вид сделки при доставчика? С какви документи трябва да разполага?
 • Какви документи са необходи ако транспорта е за сметка на получателя? Кога се признава ВОД? Необходимо ли е писмено потвърждение? А когато транспорта е за сметка на 3-то лице? Ако доставчика не се е снабдил с документите по доставката? Кога се начислява данъка и с какъв документ?
 • ВОП – Какво е ВОП какви условия трябва да бъдат изпълнени и какви задължения имат страните по сделката?
 • Кога няма ВОП? Примери.
 • Къде е мястото на изпълнение? Трябва ли получателя да е регистриран по ЗДДС?
 • Казус при доставка на стоки, които не влизат на територията на държавата получател?
 • Кога възниква данъчното събитие? Кога възниква най-късно изискуемостта на данъка? Пример за специфични случаи.
 • Как се определя данъчната основа?
 • Как се декларира получена фактура за стока от един доставчик и фактура за транспорт от друг доставчик?.
 • ВОП ли е получаването стоки при тристанни операции?
 • Документиране и деклариране? Къде се включва протокола?
 • Особености при сделки с леки автомобили .
 • Кой документ се включва в дневниците при самоначисляване на данъка протокола или фактурата?
 • Особености при ВОП? Подлежи ли на регистрация лице което е извършило ВОП над определен размер? Какъв е прага за регистрация и какво се включва в него? От кога трябва да се следи оборота? Задължението за регистрация е преди сделката с която е превишен лимита?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: