Видове доставки на услуги

дата: 21.08.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 56 мин.

гледания: 116

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


В семинара са разгледани специфични видове доставки на услуги и разликите в тяхното ДДС третиране спрямо доставките на стоки. Разгледани са по-конкретно:

Разгледани теми:

 • Разграничение между стоки и услуги за ДДС цели;
 • Дефиниция за услуга;
 • Приравнени на услуги доставки;
 • Ремонт на нает актив – ДДС третиране;
 • Подобрение на нает актив – ДДС третиране;
 • Безвъзмездни доставки на услуги – правила и изключения.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво е услуга по смисъла на ЗДДС?
 2. Защо се налага разграничаването на доставка на стока от доставка на услуга, за целите на ЗДДС?
 3. Какви видове доставки на услуги има по смисъла на ЗДДС?
 4. Доставка на услуга ли са ВОП и ВОД?
 5. Може ли да има доставка на услуга при дистанционна продажба?
 6. Може ли да има тристранна операция при доставка на услуга?
 7. Задължена ли е българска фирма, регистрирана по ЗДДС, да си самоначисли ДДС при плащане на аванс за стока на дружество, регистрирано в друга страна от ЕС?
 8. Задължена ли е българска фирма, регистрирана по ЗДДС, да си самоначисли ДДС при плащане на аванс за услуга на дружество, регистрирано в друга страна от ЕС?
 9. Продажбата на услуга от българска регистрирана по ЗДДС фирма на немски гражданин, може ли да се счита за дистанционна продажба?
 10. Какво е данъчното третиране на доставка на следната услуга – българско регистрирано по ЗДДС дружество продава на дружество, регистрирано за целите на ДДС в ЕС, печатна реклама в списание, издавано в трета страна?
 11. Правото на строеж и правото на ползване услуга ли са или стока по смисъла на ЗДДС?
 12. Как се начислява ДДС при продажба на право на ползване за 50 години или право на строеж?
 13. Какво е данъчното третиране на услуга от наемател към наемодател за ремонт и подобрение на нает актив?
 14. Каква е разликата между ремонт и подобрение на нает актив?
 15. Приравнено ли е прехвърлянето на нематериални активи към услуга по смисъла на ЗДДС?
 16. Извършването на физически и интелектуален труд счита ли се за доставка на услуга, по смисъла на ЗДДС?
 17. Не изпълняването на определен ангажимент или задължение може ли да се счита за доставка на услуга?
 18. Какво е безвъзмездна услуга по смисъла на ЗДДС?
 19. Какво е данъчното облагане на безвъзмездните доставки по ЗДДС?
 20. Кои видове безвъзмездни доставки са изключени от обхвата на ЗДДС?
 21. Кога безвъзмездните доставки на услуга са приравнени на възмездни?
 22. Как се документира и как се ползва данъчен кредит за ремонт на нает актив?
 23. Какво е ДДС третирането при подобрение върху нает актив?
 24. Има ли значение срока на договора за наем за признаването на данъчния кредит при подобрения върху наетия актив?
 25. Какво е данъчното третиране на разхода за транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата за целите на икономическата дейност на предприятието?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: