Верижни доставки на стоки

дата: 07.08.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 12 мин.

гледания: 185

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Верижни са онези доставки, в които участват три или повече участници от повече от една държава. Верижните доставки на стоки се срещат по-рядко в практиката, но когато се случат, създават значителни проблеми за практикуващите счетоводители, тъй като не са уредени изрично в законодателството. В семинара са разгледани няколко възможни схеми на верижни доставки, като е акцентирано на тяхната целесъобразност и евентуалното им ДДС третиране.

Разгледани са по-конкретно следните теми:

 • Тристранните операции като чиста схема с ясни ДДС последствия;
 • Трима участници, двама от които са в една и съща държава;
 • Четирима участници, които са от различни държави или някои от тях са от една и съща държава;
 • Трима участници, като един от тях не е регистриран по ДДС;
 • Трима участници, като посредникът е фирма извън ЕС, но стоката остава в ЕС;
 • Трима участници, като стоката се изнася от ЕС.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво представляват верижните доставки на стоки за целите на ДДС?
 2. Какво представлява тристранната операция по смисъла на ДДС?
 3. Каква е разликата между тристранните операции и верижните доставки на стоки?
 4. Верижните доставки на стоки тристранни операции ли са?
 5. Какви са данъчните ефекти по ЗДДС при тристранните операции?
 6. Кой участник и кога трябва да самоначисли ДДС при тристранна операция?
 7. Кой подава VIES декларация при тристранна операция?
 8. Какви условия трябва да са изпълнени, за наличие на верижни доставки на стоки?
 9. Какво е данъчното третиране при верижна доставка на стоки с две регистрирани в България лица и едно в друга държава от ЕС?
 10. Какво е данъчното третиране при доставка между 4 участници, всички регистрирани по ДДС и стоките се движат в рамките на ЕС?
  • ако всички са от различни държави;
  • ако двама са от една и съща държава;
  • ако двамата посредници са от една и съща държава.
 11. Какво е данъчното третиране за целите на ДДС, ако посредникът и крайният получател при верижна доставка на стоки са регистрирани в една и съща държава от ЕС?
 12. Как ще се третира за целите на ДДС верижна доставка на стоки, когато доставчикът и получателят са регистрирани в една и съща страна от ЕС, а посредника в друга страна от ЕС?
 13. Кога участник във верижна доставка на стоки ще трупа оборот и ще трябва да се регистрира по ДДС в друга държава от ЕС?
 14. Какви са вариантите за данъчно третиране при верижна доставка на стоки, ако единият от участниците не е регистриран по ДДС?
 15. Как ще се третира верижна доставка на стоки между три лица в три държави от ЕС, ако доставчикът не е регистриран по ДДС?
 16. Може ли в случай на верижна доставка на стоки да има ВОП, без да е налице ВОД?
 17. Как ще се третира за целите на ЗДДС верижна доставка на стоки между дружества от три държави, ако посредникът в доставката не е регистриран по ДДС?
 18. Какво е третирането на верижна доставка на стоки, при която посредникът е извън ЕС?
 19. Как се третира верижната доставка на стоки, в която се включва и износ на стоките извън ЕС?
 20. Кога е налице внос/износ при верижни доставки на стоки?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: