Подаване на данни с уведомление по чл.62 от Кодекса на труда

дата: 03.05.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 57 мин.

гледания: 40

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

По време на семинара е направен пълен преглед на задълженията на работодателите и осигурителите при уведомяване на НАП за сключване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения с работници и служители. Разгледани са уведомленията по чл.62, ал.4,  чл.123 и чл.123а от Кодекса на Труда (КТ) от гледна точка на:

 • Кой има задължение да уведомява НАП?
 • Какви са начините за подаване на уведомления до НАП?
 • Как се попълва уведомлението до НАП за сключен трудов договор?
 • Как се попълва уведомлението до НАП при прекратяване на трудов договор?
 • Как се попълва уведомлението до НАП при промяна на трудовия договор?
 • При кои промени в трудовия договор се подава уведомление до НАП?
 • Може ли срочен трудов договор да премине в безсрочен и как се прави?
 • Може ли безсрочен трудов договор да премине в срочен и как се прави?
 • Какви са сроковете за подаване на различните видове уведомления?

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кой подава уведомление по чл.62, ал.5 от КТ?
 2. Къде се подават уведомленията по чл.62, ал.5 и чл. 123 от КТ?
 3. За какво се подават уведомленията по чл.62, ал.5 от КТ?
 4. За какво се подават уведомленията по чл.123 и чл.123а от КТ?
 5. Подава ли се и за какво уведомление, при промяна на ЕИК/Булстат на дружество?
 6. Как се подават уведомленията по чл.62, ал.5 и чл.123 от КТ?
 7. По колко уведомления могат да се подават на хартия?
 8. Какви са сроковете за подаване на уведомленията по чл.62, ал.5 от КТ?
 9. Как се определят сроковете за подаване на уведомленията?
 10. Трябва ли да се съобрази подаването на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ с датата на постъпване?
 11. Може ли да се подаде уведомлението по чл.62, ал.5  от КТ при постъпване на работа?
 12. Може ли служител да постъпи на работа, в същия ден, в който е сключен трудовия договор?
 13. Може ли да се подава удевомление по чл.62, ал.5 от КТ за сключен договор със задна дата?
 14. За какви събития и в какъв срок се подава уведомление по чл.123 от КТ?
 15. Какъв е срокът и от кога започва да тече при подаване на уведомление по чл.123 от КТ?
 16. Когато има вливане и сливане на предприятия, кой трябва да подава уведомленията по чл.123 и чл.123а от КТ?
 17. Когато има промяна на ЕИК/Булстат, кой трябвада подаде уведомленията?
 18. Кои са най-важните полета в уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ?
 19. За кои данни в подадено уведомление по чл.62, ал.5 от КТ може да се правят корекции?
 20. Може ли с код ”корекции” да се редактира основанието на сключен трудов договор?
 21. Как се подава заличаващо уведомление по чл.62, ал.5 от КТ?
 22. Какви са различните основания, които се посочват в ”тип на документа” в уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ?
 23. Колко е максимално допустимия срок на срочен трудов договор, който може да се посочи в уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ?
 24. Кога се подава уведомление за допълнително споразумение към трудов договор?
 25. Променя ли се основанието на трудовия договор при промяна на длъжността?
 26. Може ли безсрочен трудов договор да се промени в срочен?
 27. Може ли на майка, след връщане от майчинство (отпуск за отглеждане на дете до 2 години), да й се прекрати трудовия договор на основание намаляване обема на работа?
 28. Как се декларира промяна на срока на сключен срочен трудов договор?
 29. Как се определя основната икономическа дейност на дружеството?
 30. Как се декларира преминаването на едно лице от една в друга икономическа дейност на предприятието?
 31. Как се попълва уведомление по чл.62, ал.5 от КТ при прекратяване на трудов договор?
 32. Може ли допълнителен трудов договор, този договор да се превърне в безсрочен основен трудов договор и как ще се декларира това?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: