Трудова книжка и трудов стаж

дата: 22.05.2018

лектор: Даниъл Славчев

продължителност: 32 мин

гледания: 84

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Каква в целта на информацията, която се съдържа в трудовата книжка?
 • Кога е необходимо да се представи трудова книжка?
 • Вписвания, които се правят в трудовата книжка;
 • Как може да се придобива допълнителен трудов стаж?
 • Какво се случва, когато работник има едно или повече трудови правоотношения и кой може да прави вписвания в трудовата книжка?
 • Как се изчислява допълнителното възнаграждение за стаж при наличие на два трудови договора?
 • Декларация за непредставяне на трудова книжка;
 • Какво трябва да знаем при обработката на трудовата книжка?
 • Кой може да извършва преглед на трудовата книжка?
 • Какво трябва да знаем за издаването на трудова книжка?
 • Какво се случва при загубена или унищожена трудова книжка?
 • Кога се зачита трудов стаж?
 • Кое трудово правоотношение е недействително?
 • В кои случаи може да се счете, че е имало трудово правоотношение, без реално да е съществувало такова?
 • В кои случаи може да се зачете трудов стаж, без да е имало трудово правоотношение?
 • Как да се избегне незаконно задържане на трудова книжка?
 • Кога се зачита трудов стаж при оставане без работа?
 • Как се изчислява трудов стаж при работа на по-малко от половината от законно установеното работно време?
 • Изчисляване на трудов стаж при сумирано изчисляване на работно време;
 • Санкции за нарушаване на трудовото законодателство.


 • Всички семинари от тази дата

  Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка; Времето което не се признава за трудов стаж; Трудов стаж при пълно и непълно работно...

  лектор: Даниъл Славчев

  продължителност: 32 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои разходи се облагат с Данък върху разходите; Данъчно задължени лица; Данъчна основа; Размер на данъчната ставка; Деклариране и внасяне; Санкции.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел и обхват на МСФО 15; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Представяне и оповестяване на приходи...

  лектор:

  продължителност: 37 min

  гледания: 303

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 24

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: