Трудова книжка и трудов стаж

дата: 22.05.2018

лектор: Даниъл Славчев

продължителност: 32 мин

гледания: 38

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Каква в целта на информацията, която се съдържа в трудовата книжка?
  • Кога е необходимо да се представи трудова книжка?
  • Вписвания, които се правят в трудовата книжка;
  • Как може да се придобива допълнителен трудов стаж?
  • Какво се случва, когато работник има едно или повече трудови правоотношения и кой може да прави вписвания в трудовата книжка?
  • Как се изчислява допълнителното възнаграждение за стаж при наличие на два трудови договора?
  • Декларация за непредставяне на трудова книжка;
  • Какво трябва да знаем при обработката на трудовата книжка?
  • Кой може да извършва преглед на трудовата книжка?
  • Какво трябва да знаем за издаването на трудова книжка?
  • Какво се случва при загубена или унищожена трудова книжка?
  • Кога се зачита трудов стаж?
  • Кое трудово правоотношение е недействително?
  • В кои случаи може да се счете, че е имало трудово правоотношение, без реално да е съществувало такова?
  • В кои случаи може да се зачете трудов стаж, без да е имало трудово правоотношение?
  • Как да се избегне незаконно задържане на трудова книжка?
  • Кога се зачита трудов стаж при оставане без работа?
  • Как се изчислява трудов стаж при работа на по-малко от половината от законно установеното работно време?
  • Изчисляване на трудов стаж при сумирано изчисляване на работно време;
  • Санкции за нарушаване на трудовото законодателство.


  • Всички семинари от тази дата

    Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка; Времето което не се признава за трудов стаж; Трудов стаж при пълно и непълно работно...

    лектор: Даниъл Славчев

    продължителност: 32 мин

    гледания: 38

    Цена:
    6 лв.

    Купи

    Кои разходи се облагат с Данък върху разходите; Данъчно задължени лица; Данъчна основа; Размер на данъчната ставка; Деклариране и внасяне; Санкции.

    лектор: Виктория Йотова

    продължителност: 23 мин

    гледания: 30

    Цена:
    6 лв.

    Купи

    Цел и обхват на МСФО 15; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Представяне и оповестяване на приходи...

    лектор:

    продължителност: 37 min

    гледания: 84

    Цена:
    6 лв.

    Купи

    Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

    лектор: екип експерти (?)

    продължителност: 12 мин

    гледания: 9

    продава се само в пакет
    Купи всички семинари от тази дата

    При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

    Цена:
    15 лв.

    Купи
    Общо цена:
    0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: