Трудов договор за работа до 40 часа месечно

дата: 19.04.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 05 мин.

гледания: 79

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Кодекса на Труда (КТ) дава възможност на работодатели, работници и служители да сключват трудови договори за работа през определени дни от месеца. Това са трудови договори известни до скоро като договор до 5 работни дни или 40 часа месечно. След някои промени в Кодекса на Труда (КТ) обаче, отпадна ограничението договорите да се сключват за работа до 40 часа месечно. В семинара са представени всички тънкости при сключването на трудови договори за работа през определени дни от месеца.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Може ли да се сключи трудов договор по чл.114 от Кодекса на Труда (КТ) за повече от 40 часа месечно или за повече от 5 дни месечно?
 2. Зачита ли се за трудов стаж работата по трудов договор по чл.114 от КТ?
 3. Може ли да се сложи равенство между работа по чл.114 от Кодекса на Труда и работа по 2 часа всеки ден?
 4. Какви са изискванията за формата и съдържанието на трудовия договор по чл.114 от КТ?
 5. Какъв може да е трудовия договор за работа до 40 часа месечно, основен или допълнителен?
 6. Трябва ли да има длъжностна характеристика при трудов договор за работа до 40 часа месечно?
 7. Имат ли право на платен годишен отпуск лицата, наети на трудов договор за работа до 40 часа месечно?
 8. Как се определя работното време по трудов договор по чл.114 от Кодекса на Труда за работа до 40 часа месечно?
 9. Трябва ли да се дефинира точно в кои дни да се отработят договорените часове или може произволно да се отработват?
 10. Трябва ли работните дни по трудов договор по чл.114 от КТ да съвпадат с работните дни в календарния месец?
 11. Може ли да се сключи трудов договор по чл.114 от Кодекса на Труда за работа по един час, във всеки работен ден от месеца?
 12. Работата по трудов договор до 40 часа месечно, обвързана ли е с минималните осигурителни прагове?
 13. Може ли да се сключи безсрочен трудов договор по чл.114 от КТ?
 14. Какви са вариантите за прекратяване на трудов договор по чл.114 от Кодекса на Труда за работа до 40 часа месечно?
 15. Има ли минимум на отработените часове през месеца при работа по трудов договор за работа до 40 часа месечно?
 16. Вписва ли се в трудовата книжка трудовия договор по чл.114 от КТ за работа до 40 часа месечно?
 17. Как се изчислява размера на полагащия се платен годишен отпуск на лицата, наети по чл.114 от Кодекса на Труда?
 18. Лице, наето по чл.114 от КТ, има ли право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит?
 19. Какви осигурителни вноски се дължат по трудов договор по чл.114 от Кодекса на Труда?
 20. Как ще се осигурява лице, което е наето по чл.114 от КТ и е отработило повече от 40 часа месечно?
 21. Как ще се осигурява и какви обезщетения може да ползва, лице, наето по чл.114 от Кодекса на Труда и е отработило до 40 часа месечно?
 22. Как следва да се подадат данните с декларация образец 1 за лице наето по чл. 114 от КТ в случай, че работи при друг работодател по безсрочен трудов договор на пълен работен ден?
 23. Как ще се подадат данните с декларация образец 1 за лице наето по чл. 114 от КТ в случай, че договора по чл. 114 от КТ е безсрочен и основен ТД?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: