Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

дата: 03.02.2015

лектор: Жасмин Ангелова

продължителност: 31 мин

гледания: 250

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Защо са ни необходими финансови отчети?
 • Дефиниции по ММС 1 за: финансови отчети с общо предназначение, практическа неприложимост, Международни стандарти за финансово отчитане, съществени пропуски, общи положения за изготвяне и представяне на финансови отчети, пояснителни приложения, собственици, печалба или загуба;
 • Каква информация може да бъде открита във финансовите отчети?
 • Защо е важно оповестяването?
 • Различия между НСС 1 и МСС 1;
 • Качествени характеристики на финансовите отчети;
 • Изисквания към Годишните финансови отчети (ГФО);
 • Какво означава облекчена форма на отчет?
 • Какви са изискванията към съставителите на финансовите отчети;
 • Срокове за публикуване на ГФО;
 • Административно-наказателни разпоредби;
 • Задължения за предоставяне на информация;
 • Кои дружества подлежат на задължителен финансов одит?
 • Какви са процедурите, които обхваща независимият финансов одит?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: