Принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК - част II

дата: 03.12.2013

лектор: адв. Йордан Костов

продължителност: 32 мин

гледания: 29

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кои са обезпечителните мерки?
 • Как се определя стойността на активите?
 • Несеквестируемост върху вземанията?
 • Несеквестируемост върху вещите?
 • Разрешение за неотложени плащания?
 • Какво представляват отменителните искове?
 • Каква е процедурата при изпълнение срещу банкова сметка?
 • Принудително изпълнение срещу вземания, банкови сметки, дружествени дялове, налични и безналични ценни книжа. Опис на вещи.
 • Как се извършва оценката?
 • Особености при публична продан на движими вещи?
 • Каква е процедурата при търг с явно или тайно наддаване?
 • В какъв срок се издава постановление за възлагане?
 • Какво представлява действието на публичната продан?
 • Как се извършва разпределението на сумите?
 • Кога се стига до извършване на въвод във владение?
 • Защита на длъжника и трето лице.
 • Какъв е реда за обжалване?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: