Структура и организация на работната заплата – основно и допълнително възнаграждение и системи за заплащане

дата: 16.09.2014

лектор: Георги Димитров

продължителност: 59 мин

гледания: 153

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Принципите, обхват и правила при договаряне на работна заплата.
 • Разработване на вътрешна нормативна уредба за организирането на работната заплата.
 • Възможно ли е във вътрешните правила  за РЗ да има договорени по високи размери за възнаграждения от тези на национално равнище?
 • Видове системи за заплащане на труда, особености и специфики.
 • Видове трудови норми
 • Формиращи елементи на работна заплата.
 • Как се определя основното трудово възнаграждение?
 • Допълнителните трудови възнаграждения (ДТВ) - как се определят и какви  видове има?
 • Ако ДТВ се изплащат в натура кои стоки са забранени?
 • В кои случаи се изплащат задължителни допълнителни трудови възнаграждения?
 • Как се изчислява и изплаща ДТВ за трудов стаж и професионален опит? Как се отчита трудовия стаж? Зачита ли се трудовия  стаж придобит в друга държава членка на сходна позиция?
 • Какъв е минималния размер  на ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит?
 • Ако лицето е на два трудови договора, по кои от договорите се начислява ДТВ?
 • Как се изчислява ДТВ за нощен труд? Особености при подневно и сумирано работно време. ДТВ за извънреден труд.
 • Върху коя сума се изчислява ДТВ?
 • ДТВ за работа на официален празник за лицата на сумирано изчисляване на работното време.
 • Какво представлява брутното трудово възнаграждение?
 • Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск?
 • Как се изчисляват обезщетенията за неизползван платен годишен отпуск, за неспазено предизвестие, за оставане без работа?
 • Какво представляват ДТВ с постоянен характер. Кои ДТВ не се считат за възнаграждения с постоянен характер?
 • Как се организира договарянето и предоговарянето на РЗ? Длъжен ли е работодателя да покани представители на синдикалните организации в изготвянето на вътрешните документи и актове, свързани с определянето на работната заплата?
 • Правила за изплащане на трудово възнаграждение.
 • Допустими удръжки от трудовото възнаграждение
 • Санкции и административни нарушения за организация на работната заплата.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: