Сключване на срочни трудови договори

дата: 05.02.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 11 мин.

гледания: 133

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Особености при сключване на срочни трудови договори, съобразно изискванията на Кодекса на труда. Примери при назначаване по заместване, срочен трудов договор за завършване на определена работа или за заемане на длъжност, която е предвидена за заемане с конкурс. Кога се сключват такива договори, какво да бъде съдържанието им, как се прекратяват те и т.н.

Семинарът дава отговор на следните конкретни въпроси (по реда на обсъждането им):

 • Какво представляват срочните трудови договори, според чл. 68 от Кодекса на труда?
 • Срок на договора - Задължително ли се посочва точна крайна дата; За какъв срок може да се сключва срочен трудов договор?
 • Кога е уместно да се сключват временни трудови договори?
 • Кога се налага сключване на трудови договори за сезонна заетост?
 • Какво представляват краткотрайни работи/дейности по смисъла на чл. 68 от КТ? Може ли да се сключва срочен трудов договор, когато работата няма временен, сезонен или краткотраен характер?
 • При какви условия може да се сключи срочен трудов договор до завършване на определена работа?
 • Как се определя в трудовия договор работата, която трябва да се свърши и какви ще са критериите, определящи нейното завършване?
 • Трябва ли да се спазва предизвестие, когато имаме изтичане на срока по трудов договор?
 • Как се подава Уведомлението по чл. 62 при сключване и прекратяване на срочен трудов договор?
 • Може ли за сезонна работа да се сключи срочен трудов договор за извършване на определена работа?
 • Може ли в срочен трудов договор да е уговорен срок на изпитване?
 • Какви са основанията, които се посочват в уведомлението?
 • Как се сключва срочен договор за заместване на работник или служител?
 • Може ли да се прекрати без предизвестие срочен трудов договор на майка? Какво става, ако титуляр на работно място не желае да се върне на работа след като изтича отпуска по майчинство? Има ли закрила за майки, назначени на срочен трудов договор по заместване?
 • Ако след изтичане на срока по срочен договор не се подаде уведомление по чл. 62, счита ли се вече договора за постоянен?
 • Какъв е редът и при какви условия се сключват срочни трудови договори за изборни длъжности и за длъжности за които се провеждат конкурси?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: