Деклариране на доходи изплатени на физическо лице - чл. 73 от ЗДДФЛ

дата: 07.04.2015

лектор: Георги Димитров

продължителност: 30 мин

гледания: 45

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кой има задължение да подава информация по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • Какъв е срокът за подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • Как и къде се подава справката?
 • Кои доходи се посочват в справката по чл.73 от ЗДДФЛ и какви са особеностите при попълването им?
 • Кои доходи подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа?
 • Доходи от друга стопанска дейност;
 • Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, включително и в случаите на регистрация на наемодателя по ЗДДС;
 • Доходи от други източници, посочени в чл. 35 ЗДДФЛ;
 • Кои доходи подлежащи на облагане с окончателен данък?
 • Доходите от прехвърляне на права или имущество;
 • За кои доходи е въведен минимален праг на деклариране?
 • Трябва ли да се включат в справката доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, за данъчната година на прехвърлянето им?
 • Деклариране на доходи по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24 ЗДДФЛ;
 • Подаване на информация в справката от работодателите, за изплатените от тях доходи от трудови правоотношения на лица, които са местни на друга държава членка на ЕС;
 • Санкции при неправилно попълване и при не подаване в срок на справките по чл.73 и чл.73а от ЗДДФЛ;


 • Всички семинари от тази дата

  Постъпване на служител – документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и др.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 24 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обекти на облагане с ДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране и доказване на доставки; Санкции по ЗДДС;

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 235

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Начин на попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ; Особености при попълване на някои специфични доходи – нотариуси, наеми, граждански договори и т.н.; Санкции при неправилно...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 45

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: