Специални режими на облагане по ЗДДС - част II

дата: 15.04.2014

лектор: Станислава Бъзовска

продължителност: 15 мин

гледания: 70

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Доставки на стоки и услуги по приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя.
 • Кой начислява данъка и от кой е изискуем?
 • Какъв е крайният данъчен ефект от този вид сделки? Примери
 • Особености при доставките на отпадъци.
 • Какво казва Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. по отношение на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г.
 • Особености при облагане на зърнени и технически култури
 • За кой сделки е приложим чл.163г от ЗДДС?
 • Кога възниква данъчното събитие? Какво съдържа задължително протокола? Какви са особеностите при документирането от страна на доставчика?
 • Какво се случва ако е направено авансово плащане до влизането в сила на новия ред?
 • Какви са особеностите на данъчното облагане при зърнопроизводителя и при търговеца?
 • Какво гласи новата т. 2 от чл. 92, ал. 3? ПримериАбонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: