Специални режими на облагане по ЗДДС - част I

дата: 15.04.2014

лектор: Станислава Бъзовска

продължителност: 18 мин

гледания: 165

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Какво представляват специалните режими на облагане по реда на ЗДДС?
  • Кои са причините за наличието на специални режими на облагане?
  • Какви са критериите за разграничаването им?
  • Кои са специалните режими на облагане, прилагането на които е задължително?
  • Кои са специалните режими на облагане, прилагането на които е в зависимост от волята на данъчно задълженото лицето?
  • Част от специалните режими на облагане ли са доставки при условията на комисионен договор? Кои са основните различия между договора за поръчка и комисионния договор? Особености при извършване на доставка между комисионер и трето лице, Доставка между комитента и комисионера на стоките или услугите. Доставка на услуга между комисионера и комитента.
  • Специални разпоредби по отношение на новите превозни средствa. Кой прилага режима? Длъжно ли е ФЛ, което е нерегистрирано по ЗДДС при ВОП на ново превозно средство да внася данък?
  • Какви са задълженията относно декларирането на вътреобщностното придобиване или извършената инцидентна доставка?
  • Каква е същината на режим Касова отчетност?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: