Прилагане на СИДДО - част II

дата: 19.12.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 13 мин.

гледания: 71

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Втора част от семинара по въпросите за тълкуване и прилагане на СИДДО (виж първа част), в който са разгледани следните конкретни теми и въпроси от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 • Какви методи има за избягване на двойното данъчно облагане?
 • Как се прилага СИДДО? Задължително ли е прилагането му само от местни лица за двете страни, между които е спогодбата?
 • Задължително ли е преподписване на спогодбата, ако настъпи промяна в местното законодателство на една от двете страни, между които е сключена спогодбата?
 • Как се осчетоводява получаването на приход, при получаването на който ни е удържан данък при източника от контрагент от трета страна?
 • Как се изчислява и се осчетоводява прилагането на метода на данъчния кредит? Какви са разновидностите на този метод?
 • Как и какво се отразява в годишната данъчна декларация при прилагането на СИДДО?
 • Какво представлява метода за освобождаване с прогресия?
 • Кое е с по-висока правна сила - СИДДО или вътрешния нормативен акт, за България – ЗКПО?
 • Ако в спогодбата се определя дължим данък, който е по-висок от определения с вътрешен нормативен акт, в какъв размер ще се удържи данъка?
 • За какъв тип данъци се прилагат споразуменията?
 • Какво представлява местно лице (резидент) по смисъла на ЗКПО и СИДДО? Как се определя центъра на жизнени интереси за едно физическо лице? Какво представлява и как се определя мястото на ефективно управление? Какво е място на стопанска дейност на фирма и как се определя?
 • Как се прилага СИДДО за доходи от лихви? Как стои въпроса когато доходите от лихви са с източник чуждестранна банка?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: