Прилагане на СИДДО - част I

дата: 22.11.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 49 мин

гледания: 131

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


В съвременната глобална икономика почти не съществуват фирми, които да не работят и с чуждестранни доставчици или клиенти. Тези международни търговски взаимоотношения често създават риск от двойно данъчно облагане. В тази връзка познания за прилагането на Споразумения за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), сключени между България и съответната чужда държава, са задължителни за практикуващите счетоводители.
Разгледани конкретни теми и въпроси от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Какво представлява СИДДО?
 2. В какви случай се преминава към процедура за прилагане на СИДДО?
 3. Какви са видовете процедури за прилагане на СИДДО ?
 4. Какво представлява облекчената процедура за прилагане на СИДДО?
 5. Какви са необходимите условия, за да може едно лице да приложи облекчената процедура за прилагане на СИДДО  ?
 6. В какви случаи и какъв е срокът за подаване на годишна декларация за автоматично приложение на СИДДО?
 7. Кога се подава и искане за прилагане на СИДДО?
 8. Кои са необходимите документи за процедурата по прилагане на СИДДО?
 9. Защо декларацията за действителен притежател на дохода е толкова значима и каква част от риска се поема от действителния притежател?
 10. Как рефлектира мястото на стопанска дейност на лицето върху прилагането на СИДДО ?
 11. Кога е необходим договорът за възнаграждението и достатъчен ли е да удостовери представителната власт на лицето?
 12. Задължително ли е предоставянето на счетоводна справка за начисление  на дохода?
 13. В какъв срок НАП трябва да даде отговор за прилагането на СИДДО?
 14. Каква се процедира ако НАП не отговори в срок?
 15. Възможно ли е НАП да промени становището си за прилагането на СИДДО?
 16. Дължи ли се лихва за забава, ако със закъснение се приложи СИДДО?
 17. Възможна ли е процедурата за възстановяване на вече внесен данък, ако след това е предприета процедура по прилагане на СИДДО?
 18. Кой е отговорен за невнесения данък – получателят или платецът на дохода?
 19. Защо СИДДО не е приложимо за стоки?
 20. Какво представлява Двойното Данъчно Облагане?
 21. Може ли едно лице да е местно за данъчни цели в повече от една страна и да облага с данък реализираните доходи и в двете страни?
 22. Какви конфликти могат да възникнат във връзка с двойното данъчно облагане?
 23. Къде се облагат доходите на лицата – в държавата, в която доходът е реализиран или в държавата, за която са местни?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: