• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 09.05.2017

  Обезщетения при съкращения и оставане без работа Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък Командировки в страната и чужбина

  Кои лица имат право; Определяне на размера; Права при няколко договора; Oсигуровки и данъци; Деклариране; Записвания в трудовата книжка; Глоби и санкции

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са освободени от облагане с корп. данък; Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 46 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.04.2017

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др. Дисциплинарни наказания и уволнения Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС

  Обезщетения по чл.224, 220 и 221; Обезщетение за неизползван отпуск; Обезщетение за неспазено предизвестие; Обезщетение за работника.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 32 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правилник за вътрешния трудов ред; Дисциплинарна отговорност; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания.

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 42 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове доставки по ЗДДС; Облагаеми и освободени доставки; Облагаеми с 0%; Обща туристическа услуга; Облагане на маржа на цената; Доставка на услуги по електронен път; Доставки на инвестиционно злато; Обратно начисляване; Зърно и отпадъци; ВОП на ново МПС

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 159

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 14

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.04.2017

  Документи при постъпване на служител Основни моменти в ЗДДС Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

  Какви документи се съдържат в трудовото досие; Кои документи се представят от работника и кои от работодателя; Достъп до трудовото досие и срок за съхраняване; Кои промени се декларират пред НАП.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 25 мин

  гледания: 117

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължени лица по ЗДДС; ДДС при внос на стоки; ДДС при ВОП; Данъчно задължение при получаване на услуга; Специфични случаи при доставка на стоки и услуги; Условия за издаване на фактура, протокол и др. документи.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 163

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ; Подаване на справка при прехвърляне на собственост на фирма, при ликвидация или несъстоятелност; Детайлен анализ по кодовете в справката.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 59 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 16 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.03.2017

  Промени в осигурителното законодателство за 2017 г. Промени в ЗДДФЛ за 2017 г.

  Промените при длъжностите; Определяне на авансовите вноски при самоосигуряващите се; Мин. размери на соц. пенсия и обезщетенията за безработица; Последователността при внасяне на осигурителните вноски; Промени при осигурителния стаж.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 39 мин

  гледания: 109

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени при пенсиониране; Как се доказва стаж; Размер на осигуровките за здравно осигуряване; Промени в Декларация образец 1; Промени в Наредба № 5 от 01.04.2017 г.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 32

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Необлагаеми доходи от хазарт; Данъчни облекчения за безкасови плащания; Данъчни облекчения за деца с увреждания; Декларация по чл. 29а, ал. 4.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 24

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени при извършване на апорт в дружество; Облагане на доходи от чужбина с окончателен данък; Условия за ползване на отстъпка от годишния данък, деклариран в ГДД.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 11

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.03.2017

  Годишното данъчно приключване на 2016 г.

  Корекции на ГДД; Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Промени при Данъка върху разходите; Лично ползване по ЗКПО; Облекчено документиране на разходите по превозните средства.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 38 мин

  гледания: 193

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на данъчна основа при „данък уикенд”, при недвижимо имущество, при превозните средства, при други активи.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 53 мин

  гледания: 96

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на промените в данъчното законодателство от 2016-та, касаещи данъчните постоянни разлики

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 57 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на временните данъчни разлики, които се включват по-често в Годишната данъчна декларация.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 48 мин

  гледания: 38

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.02.2017

  Промените в ЗДДС за 2017 г.

  Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране) : Пропорционален данъчен кредит; Недвижими имоти – нова дефиниция; Дефиниция на Дълготраен актив...

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 26 мин

  гледания: 182

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Примери и разяснения за ползване на данъчен кредит при закупуване и наемане на автомобил през 2017 г.

  лектор:

  продължителност: 15 мин

  гледания: 72

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Еднократни корекции на ползван данъчен кредит; Нови ежегодни корекции на ползван данъчен кредит за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 27 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчно третиране по ЗДДС на консорциум (неперсонифицирани дружества по ЗЗД) и съдружниците в него – чл.10а, ЗДДС, чл.132, ал. 5 и 6 ЗДДС, § 46 от ЗИДЗАДС

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.02.2017

  Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време Съставяне и представяне на годишни финансови отчети Преобразувания на счетоводния финансов резултат

  Увеличаване и намаляване на работното време (РВ); Непълно и намалено РВ; РВ при надомна работа, нощен труд, работа на смени; Почивки и отпуски при различните видове РВ; Извънреден труд и ненормиран работен ден.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 23 мин

  гледания: 94

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  База за изготвяне на Годишни финансови отчети; Счетоводен баланс; Текущи и нетекущи активи и пасиви; Отчети за приходите и разходите, за собствения капитал и за паричните потоци;

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 40 мин

  гледания: 402

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Корпоративен данък и определяне на данъчната основа; Временни и постоянни данъчни разлики; Преобразуване на данъчния финансов резултат; Обезценка и отписване на вземания; Допълнителни парични вноски; Режим на слаба капитализация;

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 42

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.01.2017

  Промени в данъчното законодателство за 2017 год. Промени в осигурителното законодателство за 2017 год.

  Промени отнасящи се до правото на приспадане на данъчен кредит; Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 65 мин

  гледания: 277

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  По-важните промени за 2017-та в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК. Продължение по темата от част I.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 124

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в минималния осигурителен доход; Нови длъжности подлежащи на осигуряване за всички осигурени от ДОО рискове; Внасяне на вноските при смърт на самоосигуряващо се лице; За обезщетение за неизползван отпуск по майчинство; Промени в периода на обезщетението за Безработица

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 105

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 8 мин

  гледания: 64

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.01.2017

  Данъци на физически лица – съставяне на ГДД Осигуряване на физически лица – годишно изравняване на осигурителния доход

  Новости в сила от 01.01.2016 г.; Облагаеми и необлагаеми доходи; Данъчно третиране и документиране по някой основни видове доходи; Данъчни облекчения; Деклариране и плащане на данъците по ЗДДФЛ

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 33 мин

  гледания: 267

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни облекчения; Деклариране и плащане на данъците по ЗДДФЛ

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 15 мин

  гледания: 73

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой има задължение да попълни справката към ГДД за 2016 година; Как се попълва справката при различни начини на самоосигуряване; Къде и как се подава справката.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 48 мин

  гледания: 126

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 51

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.12.2016

  - Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД (за изминалата год.)

  Начисляване на ДДС при ползване на активи за лични нужди; Корекция на упражнено право на данъчен кредит; Корекция на грешка при данъчното третиране; Последици за лицата ползващи служебни активи; Други нови моменти в законодателството през 2016 г.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  По-важните промени в данъчното законодателството през 2016 г., касаещи годишното приключване на юридическите лица.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 167

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Структура и съдържание на годишната данъчна декларация; Преобразуване на счетоводния финансов резултат; Годишно преизчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 163

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Част втора на семинара по темата за изготвяне на Годишната данъчна декларация за юридическите лица за 2016-та година

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: