• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 04.07.2017

  Облагане и осигуряване на управители и собственици Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО Отчитане на финансов и оперативен лизинг

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  лектор: Соня Чобанова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 144

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Лилия Веселинова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 58

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводна, данъчна и правна концепция за лизинг; Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите и при лизингодателите; ДДС третиране на финансов и оперативен лизинг; Предимства и недостатъци на финансов и оперативен лизинг

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 48 мин

  гледания: 183

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 18

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.06.2017

  Отчитане на дълготрайни нематериални активи Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя Отчитане на инвестиционни имоти

  МСС 38 - Нематериални активи - Критерии за признаване; Начини за придобиване; Отчитане в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Отчитане след първоначално признаване; Амортизация; Оповестявания

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 112

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване; Прекратяване на ТД от страна на работодателя с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение; Санкции за работодателя при некоректно прекратяване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 78 мин

  гледания: 63

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  МСС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - Първоначално оценяване и отчитане на инвестиционните имоти; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценка и преоценъчен резерв; По-важни оповестявания към ГФО.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 8

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.06.2017

  Документиране и удостоверяване на трудовия стаж Сумирано изчисляване на работното време Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време, при няколко работодателя, без работника да е работил, без да е имало трудово-правно отношение. Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 176

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 88

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  ВОД и ВОП на стоки; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Внос и износ на стоки; Доставки на услуги в и извън ЕС

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 231

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 22 мин

  гледания: 14

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.05.2017

  Документиране на осигурителен стаж Имуществена отговорност на работодателя и на служителите Преминаване към МСФО

  Изчисляване на осигурителен стаж и на осигурителен доход; Зачитане на осигурителен стаж при трудови правоотношения; Правила при издаване на УП-2.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 136

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предпоставки за реализиране на ИО; Ред за реализиране на ИО; Пълна и ограничена ИО; Солидарна и бригадна ИО.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 36

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предимства, възможности и недостатъци при прилагането на МСФО; Стъпки за преминаване към МСФО; Изготвяне на встъпителен баланс по МСФО 1; Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО 1; Данъчни ефекти при преминаване към МСФО; По-важни оповестявания.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 16 мин

  гледания: 12

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 09.05.2017

  Обезщетения при съкращения и оставане без работа Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък Командировки в страната и чужбина

  Кои лица имат право; Определяне на размера; Права при няколко договора; Oсигуровки и данъци; Деклариране; Записвания в трудовата книжка; Глоби и санкции

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са освободени от облагане с корп. данък; Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 46 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 11

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.04.2017

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др. Дисциплинарни наказания и уволнения Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС

  Обезщетения по чл.224, 220 и 221; Обезщетение за неизползван отпуск; Обезщетение за неспазено предизвестие; Обезщетение за работника.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 32 мин

  гледания: 94

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правилник за вътрешния трудов ред; Дисциплинарна отговорност; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания.

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 42 мин

  гледания: 58

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове доставки по ЗДДС; Облагаеми и освободени доставки; Облагаеми с 0%; Обща туристическа услуга; Облагане на маржа на цената; Доставка на услуги по електронен път; Доставки на инвестиционно злато; Обратно начисляване; Зърно и отпадъци; ВОП на ново МПС

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 154

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 10

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.04.2017

  Документи при постъпване на служител Основни моменти в ЗДДС Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

  Какви документи се съдържат в трудовото досие; Кои документи се представят от работника и кои от работодателя; Достъп до трудовото досие и срок за съхраняване; Кои промени се декларират пред НАП.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 25 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължени лица по ЗДДС; ДДС при внос на стоки; ДДС при ВОП; Данъчно задължение при получаване на услуга; Специфични случаи при доставка на стоки и услуги; Условия за издаване на фактура, протокол и др. документи.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 159

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ; Подаване на справка при прехвърляне на собственост на фирма, при ликвидация или несъстоятелност; Детайлен анализ по кодовете в справката.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 59 мин

  гледания: 32

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 16 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.03.2017

  Промени в осигурителното законодателство за 2017 г. Промени в ЗДДФЛ за 2017 г.

  Промените при длъжностите; Определяне на авансовите вноски при самоосигуряващите се; Мин. размери на соц. пенсия и обезщетенията за безработица; Последователността при внасяне на осигурителните вноски; Промени при осигурителния стаж.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 39 мин

  гледания: 107

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени при пенсиониране; Как се доказва стаж; Размер на осигуровките за здравно осигуряване; Промени в Декларация образец 1; Промени в Наредба № 5 от 01.04.2017 г.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Необлагаеми доходи от хазарт; Данъчни облекчения за безкасови плащания; Данъчни облекчения за деца с увреждания; Декларация по чл. 29а, ал. 4.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 22

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени при извършване на апорт в дружество; Облагане на доходи от чужбина с окончателен данък; Условия за ползване на отстъпка от годишния данък, деклариран в ГДД.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 9

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.03.2017

  Годишното данъчно приключване на 2016 г.

  Корекции на ГДД; Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Промени при Данъка върху разходите; Лично ползване по ЗКПО; Облекчено документиране на разходите по превозните средства.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 38 мин

  гледания: 191

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на данъчна основа при „данък уикенд”, при недвижимо имущество, при превозните средства, при други активи.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 53 мин

  гледания: 88

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на промените в данъчното законодателство от 2016-та, касаещи данъчните постоянни разлики

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 57 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на временните данъчни разлики, които се включват по-често в Годишната данъчна декларация.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 48 мин

  гледания: 33

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.02.2017

  Промените в ЗДДС за 2017 г.

  Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране) : Пропорционален данъчен кредит; Недвижими имоти – нова дефиниция; Дефиниция на Дълготраен актив...

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 26 мин

  гледания: 180

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Примери и разяснения за ползване на данъчен кредит при закупуване и наемане на автомобил през 2017 г.

  лектор:

  продължителност: 15 мин

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Еднократни корекции на ползван данъчен кредит; Нови ежегодни корекции на ползван данъчен кредит за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 27 мин

  гледания: 111

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчно третиране по ЗДДС на консорциум (неперсонифицирани дружества по ЗЗД) и съдружниците в него – чл.10а, ЗДДС, чл.132, ал. 5 и 6 ЗДДС, § 46 от ЗИДЗАДС

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: