• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 07.08.2018

  Осигуряване по трудови договори Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране и възстановяване на ДДС

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Поредност при осигуряване по различни дейности; Срок за плащане на осигурителните вноски; Санкции.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 34

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво трябва да съдържа жалбата; Основанията за оспорване на рев. акт; Какви доказателства са допустими; Сроковете за обжалване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Характеристика на ДДС; Кога ДДС се дължи от доставчиците и кога от получателите; Доставки се с нулева ставка на ДДС; Самофактуриране; Протоколи за начисляване на ДДС; Справка-декларация по ЗДДС; VIES декларация; Приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 41 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания:

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.07.2018

  Документиране на осигурителен стаж Командировки в страната и чужбина Данъчен кредит - пълен, частичен, връщане и корекция

  Зачитане, изчисляване и удостоверяване на осигурителен стаж; Осигурителен vs. Трудов стаж; Примери за изчисляване на осигурителен стаж; Съхранение на документи за осигурителен стаж.

  лектор:

  продължителност: 44 мин

  гледания: 16

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане.

  лектор: Петя Лазарова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 103

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 60

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.07.2018

  Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО Облагане и осигуряване на управители и собственици Отчитане на лизинг

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 46 мин

  гледания: 222

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 51 мин

  гледания: 73

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Съпоставка на финансов и оперативен лизинг; Определяне стойността на актив, придобит с лизинг; Амортизация; Обратен лизинг; Фактуриране на финансов лизинг – главница, лихва и такси; ДДС третиране на лизинг.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 293

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 18

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.06.2018

  Ревизионен процес по ДОПК Отчитане на инвестиционни имоти Закон за местните данъци и такси

  Понятия за проверка и за ревизия – органи, срок и място за извършване; Права и задължения на страните; Мерки за обезпечаване на доказателства.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 35 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на стойността на придобиване на ИИ (инвестиционен имот); Последващо оценяване и отчитане; Трансфер на ИИ в ДМА и обратно; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценки на ИИ.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  лектор:

  продължителност: 54 мин

  гледания: 24

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 8

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.06.2018

  Отчитане на извънреден труд Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Заплащане на ИТ; Компенсиране на ИТ; Зачитане на ИТ за осигурителен стаж.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какви са правомощията на проверяващите; Най-честите причини за проверки; Кои документи е желателно да се съхраняват на обекта; Видове инструктаж, как се провежда, с какво се удостоверява; Кои клаузи в Трудовия договор могат да създадат проблеми.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 51 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дистанционни продажби; Доставка на услуги; Отдаване под наем на превозни средства; Що е данъчно събитие и как се определя момента на неговото настъпване?

  лектор: Тодор Тодоров

  продължителност: 22 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определя данъчна основа; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на данъка при получателя; Санкции при некоректно прилагане на ЗДДС.

  лектор: Лилия Веселинова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 22.05.2018

  Документиране и удостоверяване на трудовия стаж Данък върху разходите Приходи от договори с клиенти

  Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка; Времето което не се признава за трудов стаж; Трудов стаж при пълно и непълно работно време и при повече от един работодател едновременно

  лектор: Даниъл Славчев

  продължителност: 32 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои разходи се облагат с Данък върху разходите; Данъчно задължени лица; Данъчна основа; Размер на данъчната ставка; Деклариране и внасяне; Санкции.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел и обхват на МСФО 15; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Представяне и оповестяване на приходи от договори с клиенти; Разлика в отчитане на приходите .

  лектор:

  продължителност: 37 min

  гледания: 302

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 22

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.05.2018

  Сумирано изчисляване на работното време Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС Отчитане на дълготрайни нематериални активи

  Въвеждане на СИРВ; ; Графици; Работно време; Почивки.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 42 мин

  гледания: 198

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Работно време; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ; Трудов стаж при СИРВ; Отчет на извънреден труд при СИРВ; Декларация образец 1 при СИРВ; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 78

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е ДДС; Видове доставки по ЗДДС; Специален ред на облагане с ДДС

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 78 мин

  гледания: 140

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е нематериален актив; Критерии за признаване; Начини за придобиване; Отчитане в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Отчитане след първоначалоно признаване; Амортизация; Оповестявания

  лектор: Салих Асанов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.04.2018

  Основни моменти в ЗДДС Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Регламент за обработване и обмен на лични данни - правна рамка

  Задължените лица по ЗДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Специфични случаи на доставка; Документиране на доставките; Доказване на доставка и данъчна защита

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 182

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е изпиране на пари; Кои са мерките за превенция; Какво представлява комплексната проверка; Как се идентифицират клиенти; Разкриване на информация; Вътрешна организация и контрол

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 42 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е GDPR и кога влиза в сила; Кой е администратор на лични данни и кой обработващ.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 35 мин

  гледания: 40

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Принципи и правила при обработване на лични данни; Как да се адаптираме към новите изисквания.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 22 мин

  гледания: 18

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.04.2018

  Постъпване на служител – изготвяне на трудово досие Данък при източника Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък

  Сглобяване и поддържане на трудово досие; Сключване на трудов договор; Деклариране на сключването и промените в трудовия договор.

  лектор: Велислава Василева

  продължителност: 20 мин

  гледания: 136

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължени лица за данъка при източника; Кои доходи се облагат; Как се формира данъчна основа; Как се плаща и декларира данъка; Санкции.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 128

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Печалби и доходи с източник България и чужбина; Процедури по прилагане; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО; Методи за избягване на двойното данъчно облагане.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой е администратор на лични данни и кой обработващ; Увеличаване правата на потребителите; Задължение за поддържане на регистри; Определяне на Длъжностно лице (DPO); Глоба от 20 млн евро при нарушения.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 35 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.03.2018

  Промените в ЗДДФЛ за 2018 год. Промени в осигурителното законодателство за 2018 год.

  Годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физически лица през 2017 г. Особености и нови моменти.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 117

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Годишни задължения за платците на доходи през 2017 г. Дискусия по други актуални теми от практиката по прилагане на ЗДДФЛ.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 41

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промените в задължителното социално и здравно осигуряване. Промените в нормативните актове, свързани с осигурители, самоосигуряващи се лица, осигурителен доход и осигурителните вноски.

  лектор: Катя Кашъмова

  продължителност: 45 мин

  гледания:

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Подаване на декларации, заявления от осигурителите за осигурените от тях лица, от самоосигуряващите се и от осигурените лица. Актуални въпроси по прилагане на осигурителното законодателство през 2018 г.

  лектор: Катя Кашъмова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: