• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 03.07.2012

  Данъчно задължени лица и видове доставки на стоки Данъчни облекчения Обезщетение при оставане без работа

  Разгледани теми: С множество практически примери е разгледана темата за данъчно задължените лица по ЗДДС и видовете доставки на стоки. Практически анализът опира в това,...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 13 мин.

  гледания: 164

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Според ЗКПО в България има приети немалко данъчни облекчения. Семинарът се фокусира върху излагането на видовете облекчения и условията за тяхното...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 39 мин.

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Напоследък все по често се случва на работодателите да прекратяват трудовите правоотношения на работниците и служителите си поради намаляване обема на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин.

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.06.2012

  Европейски ДДС правила Корекции на грешки и промени в счетоводна политика Процедури за налагане на дисциплинарни наказания

  Разгледани теми: Регламентът №282/2011 относно прилагането на Директива 2006/112/ЕО (Европейската ДДС Директива) е европейски нормативен акт с пряко приложение в България....

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 06 мин.

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Материята за коригиране на грешки и отразяване на промени в счетоводната политика е разгледана в счетоводен и данъчен ракурс. Представени са практически...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 57 мин.

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Налагането на дисциплинарни наказания е още една много проблематична част от разпоредбите на Кодекса на Труда (КТ). Защо работодателите редовно заплашват...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 08 мин.

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.06.2012

  Данъчно събитие и изискуемост на ДДС Пренасяне на данъчни загуби, слаба капитализация и провизии Извънреден труд – допустимост и заплащане

  Разгледани теми: Въпросите за датата на възникване на данъчното събитие и датата на изискуемост на ДДС са измежду най-важните въпроси в ДДС материята. Практически темата...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 02 мин.

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Темата за пренасянето на данъчни загуби и ефекти от слаба капитализация и провизии е разгледана подробно както от данъчна, така и от счетоводна гледна...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 05 мин.

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: По време на семинара е направен пълен преглед на проблемната тема ”Извънреден Труд”. Разказва се за това що е то извънреден труд и забранен ли...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 32 мин.

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 15.05.2012

  Данъчна основа за начисляване на ДДС Данъчни амортизируеми активи – част ІІ Законосъобразно прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните

  Разгледани теми: Темата за данъчната основа е в основата на коректното изчисляване на сумата на ДДС, дължим по доставката. Проблематиката е изяснена с помощта на множество...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 30 мин.

  гледания: 86

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Темите за данъчни амортизируеми активи, данъчен амортизационен план и признаване на данъчни амортизации често са твърде проблематични в практиката. В две...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 04 мин.

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Разгледани са подробно всички документи и срокове, които работодателят трябва да спази, за да може едно прекратяване по взаимно съгласие да не бъде...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 01 мин.

  гледания: 24

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.05.2012

  Място на изпълнение на доставките Данъчни амортизируеми активи – част І Подаване на данни с уведомление по чл. 62 ал. 5 от Кодекса на труда

  Разгледани теми: Систематично представяне на материята относно мястото на изпълнение на доставките в контекста на международната търговия със стоки и услуги. Семинарът...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 58 мин

  гледания: 231

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Темите за данъчни амортизируеми активи, данъчен амортизационен план и признаване на данъчни амортизации често са твърде проблематични в практиката. В две...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 15 мин.

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: По време на семинара е направен пълен преглед на задълженията на работодателите и осигурителите при уведомяване на НАП за сключване, промяна и...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 57 мин.

  гледания: 40

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.04.2012

  Общи принципи на ДДС Данъци върху разходите Трудов договор за работа до 40 часа месечно

  Разгледани теми: Направен е един нетехнически поглед върху ДДС проблематиката. Темата би представлявала интерес не само за практикуващи счетоводители, а и за хора, които...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 19 мин.

  гледания: 308

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Подробно и изчерпателно са разгледани облагането с данъци върху разходите по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). Обсъдени са множество...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 22 мин.

  гледания: 199

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Кодекса на Труда (КТ) дава възможност на работодатели, работници и служители да сключват трудови договори за работа през определени дни от месеца. Това са...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 05 мин.

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.04.2012

  ГДД по ЗДДФЛ – общи положения и данъчни облекчения Деклариране на облагаеми доходи в Приложенията към ГДД Попълване и подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

  Разгледани теми: Подробно и изчерпателно е разгледана проблематиката по попълването и подаването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от Закона за Данъците върху...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 49 мин

  гледания: 108

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Подробно и изчерпателно е разгледана проблематиката по декларирането на различните видове облагаеми доходи съобразно приложенията към Годишната Данъчна...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 24 мин.

  гледания: 73

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Всяко физическо лице получаващо доходи на различни основания има задължение за подаване на годишна декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ. По време на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 32 мин.

  гледания: 146

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.03.2012

  Промени в ЗДДС за 2012 г. Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК за 2012 г. Новостите в осигурителното и трудовото законодателство за 2012 г.

  Разгледани теми: Изчерпателно са разгледани промените в Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2012 г. В презентацията са включени и най-важните...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 47 мин.

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Изчерпателно са разгледани промените в Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) и...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 33 мин.

  гледания: 40

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: В началото на всяка календарна година едни от най-често коментирани са новостите и промените в трудовото и осигурителното законодателство. В темата са...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 05 мин.

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: