• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 09.05.2013

  Закон за мерките срещу изпиране на пари Трудов стаж – установяване, зачитане и изчисляване Осигурителен стаж – установяване, зачитане и изчисляване

  В този семинар адв. Слави Микински (експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право) разяснява кои са задължените лица по ЗМИП и какви са техните задължения....

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 1 ч. 14 мин.

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда в детайли установяването и зачитането на трудовия стаж според правилата в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Обръща се...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 00 мин.

  гледания: 92

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда в детайли изчисляването и документирането на осигурителния стаж според нормативните актове и наредби. Конкретни въпроси, на които този видео семинар...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.04.2013

  Промени в осигурителното законодателство

  Нов прочит на промените в осигурителното законодателство на база опита на ТРЗ специалистите, натрупан през първото тримесечие на 2013 година. Разгледани са новостите в...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 51 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Втора част от темата за промените в осигурителното законодателство за 2013 година. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 58 мин

  гледания: 31

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трета част от темата за промените в осигурителното законодателство за 2013 година. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 26 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.04.2013

  Промени в ДОПК и ЗКПО Промени в ЗДДС

  Преглед на всички промени в данъчното законодателство в сила от 2013 г., като са взети под внимание новоприетите промени след 01 януари 2013 г. и натрупаната практика от...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 04 мин.

  гледания: 136

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Кои са облагаемите лихви по депозити на физически лица? С какъв данък се облагат...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 109

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Какви са промените свързани с данъчното облагане по Закона за Данък върху...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.03.2013

  Облагане на физическите лица и попълване на годишна данъчна декларация

  Семинарът разглежда всеобхватно въпросите за данъчното облагане на различните типове доходи на физически лица и тяхното коректно деклариране в годишната данъчна декларация...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 371

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Как се документират и как се облагат доходите от наем на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 02 мин.

  гледания: 144

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разяснения по попълване на Приложение 1 от Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Попълване на справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход....

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 13 мин.

  гледания: 141

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.03.2013

  Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г. - част V, част VI Изплащане на възнаграждения по граждански договори през 2013 г.

  Годишно приключване – Годишна Данъчна декларация по ЗКПО. Застъпени са следните теми: Кой и при какви условия има задължение за подаване на ГДД Попълване на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 11 мин.

  гледания: 478

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Последната част от поредицата за годишното приключване. Фокусира се върху преобразувания по Годишната данъчна декларация и отсрочени данъци. В детайли е разгледано...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 12 мин.

  гледания: 231

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Някой от промените в ЗДДФЛ за 2013-та касаят пряко изплащането на възнагражденията по извън-трудови правоотношения. Този семинар разглежда новите правила за изплащане на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 52 мин

  гледания: 154

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.02.2013

  Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г. - част III, част IV Договор за ученичество

  Счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО. Семинарът е продължение на темата за годишното счетоводно и данъчно...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 320

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО. Семинарът доразвива темата за годишното счетоводно и данъчно...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 55 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда спецификите на Договора за ученичество по чл.230 от Кодекса на труда. Този тип трудов договор има специфичен предмет, според включената в него клауза за...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 04 мин.

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.02.2013

  Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г. - част I, част II Сключване на срочни трудови договори по Кодекса на труда

  Семинара разглежда изчерпателно и в тясна взаимовръзка счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация по ЗКПО. Застъпени са...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 06 мин.

  гледания: 608

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втора част от темата за годишното приключване Пламен Донев разглежда задълбочено инвентаризацията на парични средства, инвентаризацията на вземанията и задълженията и...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 48 мин

  гледания: 340

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при сключване на срочни трудови договори, съобразно изискванията на Кодекса на труда. Примери при назначаване по заместване, срочен трудов договор за завършване на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 11 мин.

  гледания: 133

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 22.01.2013

  Промените в осигурителното законодателство за 2013-та

  Семинарът се фокусира изцяло върху промените в осигурителното законодателство, в сила от 01.01.2013. Обстойно са разгледани и анализирани новостите в: КСО –...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 53 мин

  гледания: 258

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Втората част от прегледа на новостите в осигурителното законодателство се фокусира върху Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 117

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Третата част от прегледа на промените в осигурителното законодателство за 2013-та разглежда новостите в ДОПК и ЗДДФЛ. В този семинар ще намерите отговори на следните конкретни...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 40 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.01.2013

  Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2013 г. Промени в и ДОПК, ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 01.01.2013 г.

  Изчерпателен преглед на всички значими промени в Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС) в сила от 2013 г. Всяка от промените се дискутира задълбочено и се придружава...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 50 мин

  гледания: 515

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Втора част от семинара, в който Пламен Донев прави изчерпателен преглед на всички значими промени в Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2013 г....

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 58 мин

  гледания: 278

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изчерпателен преглед на важните промени в ДОПК, ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013-та. Конкретно разгледани промени в законодателството и реални въпроси практиката: (за лесно...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 50 мин

  гледания: 257

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.12.2012

  ДДС проблеми в туризма Тълкуване и прилагане на СИДДО - част ІI

  Облагането с ДДС на хотелското настаняване и на туристическите услуги е една от областите на значителни промени в последните години. Този семинар разглежда специфични въпроси,...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 08 мин.

  гледания: 136

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втора част на семинара по темата за проблемите с ДДС в туристическия бизнес са засегнати следните теми и въпроси от практиката: (за лесно откриване във видеото, въпросите...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 46 мин

  гледания: 204

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Втора част от семинара по въпросите за тълкуване и прилагане на СИДДО (виж първа част ), в който са разгледани следните конкретни теми и въпроси от практиката: (за лесно...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 13 мин.

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: