• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 06.11.2012

  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС Данък при източника - част ІІ Обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете

  ЗДДС съдържа множество изисквания и режими за регистрация и дерегистрация за ДДС цели. Непознаването на тези изисквания може да доведе до пропуснати срокове и значителни...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 17 мин.

  гледания: 146

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  В този семинар се разгледат актуални въпроси за правото на обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете. Най-често майките се интересуват от това, на какви условия...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 02 мин.

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Сделки с чуждестранни контрагенти се случват по-рядко в практиката. Често обаче когато възникнат, те са свързани със значителни данъчни проблеми предвид спецификите на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 106

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.10.2012

  Актуални въпроси по ЗДДС и ЗКПО Актуални въпроси по осигуряване и трудово право

  Този семинар е посветен само на отговори на актуални въпроси по ЗКПО и ЗДДС, които са зададени от участници в семинара, без да са обвързани с конкретни теми. Разгледани...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 03 мин.

  гледания: 431

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Този семинар е посветен само на отговори на актуални въпроси по ЗКПО и ЗДДС, които са зададени от участници в семинара, без да са обвързани с конкретни теми. Разгледани...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 15 мин.

  гледания: 196

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Този семинар е посветен само на отговори на актуални въпроси по Осигуряване и Трудово Право, които са зададени от участници в семинара, без да са обвързани с конкретни теми....

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 108

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.10.2012

  Корекции на данъчен кредит Данък при източника – част I Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по чл. 157 от КТ

  Ползването на данъчен кредит е практически най-важната част от материята за ДДС. Нерядко в практиката се налага корекция на вече ползван данъчен кредит. Практикуващите...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 20 мин.

  гледания: 152

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Сделки с чуждестранни контрагенти се случват по-рядко в практиката. Често обаче когато възникнат, те са свързани със значителни данъчни проблеми предвид спецификите на облагане...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 58 мин

  гледания: 235

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Отпуските, които темата разглежда се ползват от работниците и служителите само при настъпването на определени събития. В практиката често възникват...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 50 мин

  гледания: 27

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.09.2012

  Ползване на данъчен кредит - част II Данъчни постоянни разлики - част II Законосъобразно прекратяване на трудов договор по чл. 328 от КТ - част II

  Ползването на данъчен кредит е практически най-важната част от материята за ДДС. Въпросите, свързани с ползването на данъчен кредит, се поставят ежедневно в работата на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 49 мин

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчните постоянни разлики са също един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане. За разлика от временните разлики, при постоянните има реален данъчен разход...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 28 мин.

  гледания: 131

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Една от най-често коментираните теми е как работодателя да избере точното основание за прекратяване на трудовия договор с предизвестие от негова страна. Във втората част на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 58 мин

  гледания: 19

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.09.2012

  Ползване на данъчен кредит - част I Данъчни постоянни разлики - част I Законосъобразно прекратяване на трудов договор по чл. 328 от КТ - част I

  Данъчните постоянни разлики са също един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане. За разлика от временните разлики, при постоянните има реален данъчен разход...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 17 мин.

  гледания: 157

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчните постоянни разлики са също един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане. За разлика от временните разлики, при постоянните има реален данъчен разход...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 07 мин.

  гледания: 285

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Една от най-често коментираните теми е как работодателя да избере точното основание за прекратяване на трудовия договор с предизвестие от негова страна. В първата част на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 043 мин.

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.08.2012

  Видове доставки на услуги Данъчни временни разлики - част II Задължения на работодателите при изплащане на аванси

  В семинара са разгледани специфични видове доставки на услуги и разликите в тяхното ДДС третиране спрямо доставките на стоки. Разгледани са по-конкретно: Разгледани теми:...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин.

  гледания: 116

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане са данъчните временни разлики, тяхното възникване и обратно проявление. Практически те стоят в основата и на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 06 мин.

  гледания: 129

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  В семинара се разглеждат въпросите за изплащане на редовен аванс от работодателя. Въпреки че голяма част от работодателите го смятат за отживелица, все още има отрасли и...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 08 мин.

  гледания: 10

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.08.2012

  Верижни доставки на стоки Данъчни временни разлики - част I Облагане доходите на съдружници от личен труд в дружеството.

  Верижни са онези доставки, в които участват три или повече участници от повече от една държава. Верижните доставки на стоки се срещат по-рядко в практиката, но когато се...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 12 мин.

  гледания: 183

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане са данъчните временни разлики, тяхното възникване и обратно проявление. Практически те стоят в основата и на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 03 мин.

  гледания: 223

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Темата разглежда практическото прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, КСО и нормативните актове за прилагането им, както и писма и указания от практиката на НАП, относно...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 14 мин.

  гледания: 226

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.07.2012

  Видове доставки на стоки Данъчни Разлики – специфични суми

  Разгледани теми: С множество практически примери са разгледани различните видове доставки на стоки, съответно кога и по какъв начин се начислява ДДС при тях,...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 34 мин.

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Материята за специфичните суми, влияещи върху данъчния резултат, е разгледана в счетоводен и данъчен ракурс. Представени са практически примери,...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 59 мин

  гледания: 106

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Продължение на темата за специфичните суми, влияещи върху данъчния резултат. Материята е разгледана в счетоводен и данъчен ракурс. Представени са...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 50 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.07.2012

  Данъчно задължени лица и видове доставки на стоки Данъчни облекчения Обезщетение при оставане без работа

  Разгледани теми: С множество практически примери е разгледана темата за данъчно задължените лица по ЗДДС и видовете доставки на стоки. Практически анализът опира в това,...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 13 мин.

  гледания: 162

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Според ЗКПО в България има приети немалко данъчни облекчения. Семинарът се фокусира върху излагането на видовете облекчения и условията за тяхното...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 39 мин.

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Напоследък все по често се случва на работодателите да прекратяват трудовите правоотношения на работниците и служителите си поради намаляване обема на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин.

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.06.2012

  Европейски ДДС правила Корекции на грешки и промени в счетоводна политика Процедури за налагане на дисциплинарни наказания

  Разгледани теми: Регламентът №282/2011 относно прилагането на Директива 2006/112/ЕО (Европейската ДДС Директива) е европейски нормативен акт с пряко приложение в България....

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 06 мин.

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Материята за коригиране на грешки и отразяване на промени в счетоводната политика е разгледана в счетоводен и данъчен ракурс. Представени са практически...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 57 мин.

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разгледани теми: Налагането на дисциплинарни наказания е още една много проблематична част от разпоредбите на Кодекса на Труда (КТ). Защо работодателите редовно заплашват...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 08 мин.

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: