• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 09.07.2013

  Вътреобщностни доставки на стоки Определяне на осигурителен доход

  Особеностите на вътреобщностната търговия на стоки в светлината на ЗДДС. Вътреобщностните Доставки на Стоки (ВОДС) и Вътреобщностните Придобивания (ВОП) Конкретни въпроси,...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 56 мин

  гледания: 363

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при тристранните операции и дистанционните продажби на стоки. Данъчно събитие и изискуемост на данъка при тези доставки и необходимостта от регистрация по ЗДДС при...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 143

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Коя нормативната уредба свързана с определянето на осигурителния доход? Какво е осигурителен доход? Къде отиват осигурителните вноски? Кои са фондовете на ДОО и...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.06.2013

  Сумирано изчисляване на работно време Имуществена отговорност на работника или служителя

  Сумираното изчисляване на работното време дава възможност на работодателя по-гъвкаво да определя заетостта на работниците си при сменен режим, или работа по график. При СИРВ...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 39 мин

  гледания: 116

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Пример за изчисляване на сумирано работно...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 32 мин

  гледания: 109

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За кои лица се отнася имуществената отговорност, какви са размерите на отговорността, как и при какви условия работодателят може да потърси имуществена отговорност от...

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 47 мин

  гледания: 51

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.06.2013

  ЗМДТ – задължения за физически и юридически лица Правилник за вътрешния трудов ред

  Видове налози и данъчно задължени лица по смисъла на Закона за местните данъци и такси. Възникване и деклариране на задължения по ЗМДТ. Плащане на местни данъци и такси....

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 87

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни правила при изготвянето и утвърждаванто на правилник за вътрешния трудов ред - тънкости, съдебна практика, писма и указания на МТСП по темата. Какво е съдържанието на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 42 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед и анализ на съдържанието на изготвен правилник за вътрешен трудов ред. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 46 мин

  гледания: 22

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.05.2013

  Командировки в страната и в чужбина Работно време

  Нормативни изисквания, права и задължения на работодателя и работника или служителя при командировки. Продължителност на командировките. Разходооправдателни документи,...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 202

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видовете работно време и неговото разпределение, правата и задълженията на работодателя при различните видове работно време, изготвянето на документи и спазване на законовите...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втората част от темата за работното време разглеждаме: Непълно работно време Въвеждане на непълно работно време от работодателя Работа на смени Нощен труд...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 41 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 09.05.2013

  Закон за мерките срещу изпиране на пари Трудов стаж – установяване, зачитане и изчисляване Осигурителен стаж – установяване, зачитане и изчисляване

  В този семинар адв. Слави Микински (експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право) разяснява кои са задължените лица по ЗМИП и какви са техните задължения....

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 1 ч. 14 мин.

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда в детайли установяването и зачитането на трудовия стаж според правилата в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Обръща се...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 00 мин.

  гледания: 92

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда в детайли изчисляването и документирането на осигурителния стаж според нормативните актове и наредби. Конкретни въпроси, на които този видео семинар...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.04.2013

  Промени в осигурителното законодателство

  Нов прочит на промените в осигурителното законодателство на база опита на ТРЗ специалистите, натрупан през първото тримесечие на 2013 година. Разгледани са новостите в...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 51 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Втора част от темата за промените в осигурителното законодателство за 2013 година. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 58 мин

  гледания: 31

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трета част от темата за промените в осигурителното законодателство за 2013 година. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 26 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.04.2013

  Промени в ДОПК и ЗКПО Промени в ЗДДС

  Преглед на всички промени в данъчното законодателство в сила от 2013 г., като са взети под внимание новоприетите промени след 01 януари 2013 г. и натрупаната практика от...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 04 мин.

  гледания: 131

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Кои са облагаемите лихви по депозити на физически лица? С какъв данък се облагат...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 109

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Какви са промените свързани с данъчното облагане по Закона за Данък върху...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.03.2013

  Облагане на физическите лица и попълване на годишна данъчна декларация

  Семинарът разглежда всеобхватно въпросите за данъчното облагане на различните типове доходи на физически лица и тяхното коректно деклариране в годишната данъчна декларация...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 364

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Как се документират и как се облагат доходите от наем на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 02 мин.

  гледания: 143

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разяснения по попълване на Приложение 1 от Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Попълване на справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход....

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 13 мин.

  гледания: 138

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.03.2013

  Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г. - част V, част VI Изплащане на възнаграждения по граждански договори през 2013 г.

  Годишно приключване – Годишна Данъчна декларация по ЗКПО. Застъпени са следните теми: Кой и при какви условия има задължение за подаване на ГДД Попълване на...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 11 мин.

  гледания: 478

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Последната част от поредицата за годишното приключване. Фокусира се върху преобразувания по Годишната данъчна декларация и отсрочени данъци. В детайли е разгледано...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 12 мин.

  гледания: 228

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Някой от промените в ЗДДФЛ за 2013-та касаят пряко изплащането на възнагражденията по извън-трудови правоотношения. Този семинар разглежда новите правила за изплащане на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 52 мин

  гледания: 154

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.02.2013

  Годишно счетоводно и данъчно приключване за 2012 г. - част III, част IV Договор за ученичество

  Счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО. Семинарът е продължение на темата за годишното счетоводно и данъчно...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 319

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО. Семинарът доразвива темата за годишното счетоводно и данъчно...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 55 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда спецификите на Договора за ученичество по чл.230 от Кодекса на труда. Този тип трудов договор има специфичен предмет, според включената в него клауза за...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 04 мин.

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: