• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 04.11.2014

  Отчитане на материалните запаси Корпоративно облагане, корекция на счетоводни грешки Индивидуални и колективни трудови спорове

  Какво са МЗ, как ги разграничаваме и оценяваме; Методи за изписване на МЗ; Брак и липси и данъчни ефекти от тях; Оповестявания в отчетите и санкции.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 467

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на данъчна основа и данъчни ставки ; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци по ЗКПО; Авансови вноски; Признаване на приходи и разходи; Корекция на счетоводни грешки;

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 65 мин

  гледания: 251

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Права на работниците; Давностни срокове; Уреждане на колективните трудови спорове; Законно провеждане на стачка; Уволнение за неефективно изпълнение на трудовите задължения.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 53 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 43 мин

  гледания: 80

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.10.2014

  Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат Осигуряване на самоосигуряващи се лица Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

  Обхват на стандарта МСС 18 - Приход; Какво е приход, как го начисляваме и как го оценяваме; Основни видове приходи; Как се отразяват приходите в ГДД.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 237

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължения на самоосигуряващите се лица; Процедури и срокове при самоосигуряването; Прекъсване и възобновяване на осигуряването; Определяне на самоосигурителния доход; Минимални прагове.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 49 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Деклариране на допълнителни доходи и осигуряване по тях; Внасяне на осигурителни вноски; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 33 мин

  гледания: 92

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 37 мин

  гледания: 80

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.10.2014

  Коригиране на декларации 1 и 6 Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

  Кой подава декларации 1 и 6; Срок за коригиране и ограничения; Примери с чести казуси от практиката и начини за решаването им; Разяснение на коригирането на Д1 и Д6; Едновременна корекция и подаване на двете декларации; Санкции за некоректно съставени или коригирани декларации.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 29 мин

  гледания: 479

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Мерките, които определени категории лица са длъжни да вземат срещу действия по пране на пари и финансиране на тероризъм. Ограничения за плащанията в брой.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 96

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Стандарта за обезценка на дълготрайни материални активи - МСС 36 - индикатори, които налагат тест за обезценка; определяне на възстановима стойност; процедури по обезценка; оповестявания; данъчно третиране.

  лектор: Ванеса Драгомирова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 249

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 42 мин

  гледания: 126

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.09.2014

  Сделки между свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти Структура и организация на работната заплата и системи за заплащане Прилагане на СИДДО

  Как се определя свързаност между юридически лица; Счетоводно отчитане и оповестяване на сделки между свързани лица; Данъчни ефекти при сделки между свързани лица; Санкции при некоректно отчитане.

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 56 мин

  гледания: 350

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правила за сформиране на работна заплата; Определяне на основно трудово възнаграждение; Допълнителни трудови възнаграждения; Правила за изплащане на трудови възнаграждения; Санкции

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 59 мин

  гледания: 152

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане. Прилагане на СИДДО. Печалби и доходи с източници в България. Трансфери между място на стопанска дейност в страната и в чужбина.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 53 мин

  гледания: 172

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 113

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.09.2014

  Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове;

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 48 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове граждански договори; Изисквания при сключване на ГД и задължителни реквизити; Осигуровки и данъци по ГД; Изплащане на възнаграждения по ГД; Санкции за некоректно отчитане.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 48 мин

  гледания: 190

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Условия за задължителна регистрация по ДДС; Възможности за регистрация по избор; ДДС при продажби по Интернет; Видове и начини за дерегистрация по ДДС; Режим Касова отчетност.

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 40 мин

  гледания: 177

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 45 мин

  гледания: 111

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.06.2014

  Режим за касова отчетност на ДДС Осигурителен доход

  Цел и причини за налагане на режима на касова отчетност на ДДС; Основни правила на режима; Кой може да се възползва от режима; Процедури по регистрация и дерегистрация;

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 17 мин

  гледания: 137

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на протоколите, които се издават по режима; Механизъм за отчитане при доставчика; Прилагане на режима в други страни членки на ЕС; Продължение по темата за Режима за касова отчетност на ДДС от част I

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 28 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво включва осигурителния доход; Минимални и максимални прагове; Как се определя окончателния размер на осигурителния доход при самоосигуряващите се лица; Върху кои доходи не се дължат осигурителни вноски; Изключения при определяне на осигурителния доход.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.06.2014

  МСС 11 - Договори за Строителство Осигуряване по граждански договори

  Счетоводно третиране на двата типа Договори за строителство – с „фиксирана цена” и „разходи плюс”. Счетоводното оценяване и признаване на приходи и разходи, произтичащи от договорите за строителство. Третирането на очакваните загуби по Договора, които се признават незабавно в Отчета за Всеобхватния Доход.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 34 мин

  гледания: 130

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от част I

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са видовете извънтрудови правоотношения (граждански договори), как се определя осигурителния доход и какви са осигурителните вноски за работещите по граждански договори, подаването на данни към персоналния регистър, внасяне и деклариране на данъка по реда на ЗДДФЛ и др.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 40 мин

  гледания: 138

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.05.2014

  Как функционират обменните бюра Основи на социалното осигуряване Основи на здравното осигуряване

  Спецификите на дейността на обменните бюра, законовите норми към дейността им, особени изисквания към техните сделки и регулаторни органи.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 20 мин

  гледания: 38

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да са осигурители; Задължения на самоосигуряващите се; Кои лица попадат в обхвата на осигурените; Осигуряване за целите на ДОО; Покритите на социални рискове; С какво морските лица се отличават от останалите осигурени лица.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 32 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предмет на здравното осигуряване в България; Кои лица попадат в обхвата му; Кога възниква задължението за здравно осигуряване? Върху кои доходи се дължат здравно осигурителни вноски?

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.05.2014

  МСС 36 - Обезценка на Активи Обхват и принципи на осигуряването

  Причините, поради които един актив се налага да бъде обезценен; процедури, които стандарта предписва, за да проверим дали се налага обезценка. Как МСФО 13 влияе на обезценката на активите.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 26 мин

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата за МСС 36 от част I

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 20 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои социални рискове включва осигуряването? Какво да разбираме под понятието осигурителен случай? Кои са фондовете на ДОО и връзката им с осигурените социални рискове? Кои са основните принципи на осигуряването? Защо е задължително и всеобхватно осигуряването?

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 18 мин

  гледания: 58

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 15.04.2014

  Специални режими на облагане по ЗДДС Задължения на служителите по трудови правоотношения

  Специалните режими на облагане по реда на ЗДДС (Закона за Данъка върху Добавената Стойност) налагат специфични правила, различаващи се от общоприетите. Различията могат да намерят отражение в няколко аспекта, в това число определяне на данъчна основа, възникване на данъчно събитие, необходимост от специална регистрация и т.н.

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 18 мин

  гледания: 176

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от част I

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 15 мин

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  При възникване на трудово правоотношение, за двете страни – работника и работодателя, възникват различни права и задължения. Част от задълженията са договорени предварително в трудовия договор, а друга част произтичат от трудовия закон и нормативните актове по прилагането му. Работника е длъжен да изпълнява работата, за която се е договорил, и да спазва установената от работодателя трудова дисциплина. Наред с това, служителите имат и други задължения, които дискутираме в този семинар.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: