• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 03.12.2013

  Принудително събиране на публични вземания МСС 8 - Счетоводна Политика

  Преглед на производството по принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК; съпоставка с производствата по ГПК и АПК; правомощията на органите по принудително изпълнение; етапи на производството; начини за спиране или прекратяване на производства; способи за защита на длъжника.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 46 мин

  гледания: 73

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от първа част

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 32 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Същност на счетоводната политика и в кои случаи тя може да претърпява промени. Даваме примери, чрез които да проследим по какъв начин промените в счетоводните приблизителни оценки влияят върху финансовото състояние на дружеството. Разглеждаме по какъв начин се коригират допуснати грешки, както през текущия, така и през предходни отчетни периоди.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 26 мин

  гледания: 95

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.11.2013

  Доходи на управител за положен труд в дружеството Данъчно-осигурителен контрол Необходими документи за трудово досие на служител

  Как и какви доходи може да получава управител на дружество за управлението си и за положения труд в дружеството? Различните варианти за получаване на възнаграждения от управители в различни видове дружества. Задължения на управителителите на дружества за осигуряване.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 16 мин

  гледания: 177

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога и как се извършват ревизии и проверки на данъчно задължени лица; етапи на ревизиите и проверките и срокове за тяхното провеждане и документиране; възможностите на страните в данъчно-осигурителния контрол за спиране, удължаване и възобновяване на ревизиите и проверките; документи, доклади и актове, с които приключват проверките и ревизиите.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 46

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  В този семинар обобщаваме кои са необходимите документи при сключване на трудов договор, както и документите, които се изготвят и съхраняват в трудовото досие на служителя.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 22 мин

  гледания: 80

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.11.2013

  МСС 7: Отчети за паричните потоци Обезщетения при прекратяване поради болест или пенсия

  В този семинар разясняваме как се изготвя отчет за паричните потоци. Разглеждаме съставянето както на индивидуален отчет, така и на консолидиран такъв. Разглеждаме някои особени моменти в представянето, свързани с финансовия лизинг и финансовите инструменти.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 113

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение от първа част по темата.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Казуси във връзка с обезщетенията при прекратяването на трудовото правоотношение поради болест (чл.222 ал.2 КТ), или при прекратяване след като работника е придобил право на пенсия (чл.222 ал.3 КТ). Кои лица имат право на тези обезщетения и при какви условия. Особености при определяне размера на обезщетенията.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 22 мин

  гледания: 36

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 22.10.2013

  ДДС в услугите Облагане на международния и вътреобщностен транспорт Изисквания за съдържание на трудов договор

  Какво включва понятието „услуга” според ЗДДС и какви са принципните различия при облагането с ДДС между стоки и услуги.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 231

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Спецификата на облагане на транспортните и спедиторски услуги в зависимост от дестинацията и статута на получателя.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 312

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на задължителните номенклатури за съдържание на трудов договор. Възникване на трудовото правоотношение, сключване на трудов договор и начало на изпълнение на трудовите задължения.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 22 мин

  гледания: 76

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.10.2013

  МСС 2: Материални запаси Офшорни дружества - характеристика, предимства, регулация

  Разграничаване на материалните запаси (МЗ) от другите активи; Определяне себестойността на МЗ; Методите за изписване на МЗ; Кога МЗ се признават за разход; Обезценка на МЗ; Оповестяванията в отчети във връзка с МЗ.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 306

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение от част I

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 167

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  От това видео ще научите какво представляват „офшорните дружества” и кои са основните им характеристика, как се учредяват и управляват и по какъв начин се защитават интересите на техните собственици. Разгледаме какво е третирането на офшорните дружества съгласно приложимото българско законодателство. Представим основните предимства на този тип дружества, които ги правят предпочитан и използван инструмент от инвеститорите в България и по света.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 44 мин

  гледания: 80

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 24.09.2013

  Осигуряване на чужденец от ЕС, извършващ дейност по ДУК Облагане с ДДС на туристическите услуги

  След приемането на България в Европейския съюз, зачести осигуряването на граждани на ЕС в нашата страна. Най-често срещаните казуси са свързани с осигуряването на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 25 мин

  гледания: 134

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Специфики в облагането с ДДС на туристическите услуги в зависимост от вида на услугата и статута на доставчика – хотелиер, туроператор или туристически агент. Прилагане...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 36 мин

  гледания: 160

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение от част I Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране) : Облагане на доставки, извършени от туроператор. Кое не е Обща туристическа...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 173

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 10.09.2013

  Ликвидация и несъстоятелност Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС Корекция на данъчен кредит

  Преглед на производствата по ликвидация и несъстоятелност - етапи, цели, участници и краен резултат. Счетоводно отчитане, финансов анализ на предприятието и изплащане на...

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 57 мин

  гледания: 111

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяме различните основания за задължителна и доброволна регистрация на данъчно задължените лица, включително и някой специфични случаи на регистрация. Разглеждаме и...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на случаите, при които се налага корекция на ползван данъчен кредит, как се определя размера на корекцията на данъчен кредит за различните видове активи и какви са...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 17 мин

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 27.08.2013

  МСС 16: Имоти машини и съоръжения Парични обезщетения за безработица

  Основни моменти около първоначалното признаване на активите. Методи за амортизация на активите, амортизируема стойност, остатъчна стойност.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 194

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Последващата оценка на активите, последващи разходи, свързани с активите, промените в техния полезен живот и окончателното им отписване.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 127

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са осигурени за фонд „Безработица” и на какви условия трябва да отговарят, за да придобият правото на парично обезщетение за безработица? Как се...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 47 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.08.2013

  Попълване на документи за изплащане на обезщетения от ДОО МСС 1: Представяне на Финансови отчети

  Във връзка с промените в наредба НИИПОПДОО, разглеждаме новите моменти при попълване на данните в документите за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения от Държавното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 48 мин

  гледания: 53

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват, цел и общи положения в Международен Счетоводен Стандарт 1 (МСС 1), насоки за структурата на финансови отчети и минималните изисквания за съдържанието им. Детайли...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 35 мин

  гледания: 158

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втора част от семинара за МСС 1 покриваме основните предположения и изисквания за честно представяне, действащо предприятие, текущо начисляване, последователност в...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 45 мин

  гледания: 101

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.07.2013

  Концептуална рамка за изготвяне на финансови отчети Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

  Първа част на семиара по темата за МСФО демонстрира основните принципи и концепции на Рамката като: действащо предприятие, признаване на сделки, основните качествени...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 26 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втория панел по темата за МСФО разглеждаме в детайли елементите на финансовите отчети, критериите за признаване на финансовите отчети и измерването на тези елементи....

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Казуси във връзка с определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО). Къде и как се определя дали трудовият стаж...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: