• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 08.10.2013

  МСС 2: Материални запаси Офшорни дружества - характеристика, предимства, регулация

  Разграничаване на материалните запаси (МЗ) от другите активи; Определяне себестойността на МЗ; Методите за изписване на МЗ; Кога МЗ се признават за разход; Обезценка на МЗ; Оповестяванията в отчети във връзка с МЗ.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 302

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение от част I

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 166

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  От това видео ще научите какво представляват „офшорните дружества” и кои са основните им характеристика, как се учредяват и управляват и по какъв начин се защитават интересите на техните собственици. Разгледаме какво е третирането на офшорните дружества съгласно приложимото българско законодателство. Представим основните предимства на този тип дружества, които ги правят предпочитан и използван инструмент от инвеститорите в България и по света.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 44 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 24.09.2013

  Осигуряване на чужденец от ЕС, извършващ дейност по ДУК Облагане с ДДС на туристическите услуги

  След приемането на България в Европейския съюз, зачести осигуряването на граждани на ЕС в нашата страна. Най-често срещаните казуси са свързани с осигуряването на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 25 мин

  гледания: 134

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Специфики в облагането с ДДС на туристическите услуги в зависимост от вида на услугата и статута на доставчика – хотелиер, туроператор или туристически агент. Прилагане...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 36 мин

  гледания: 159

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение от част I Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране) : Облагане на доставки, извършени от туроператор. Кое не е Обща туристическа...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 171

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 10.09.2013

  Ликвидация и несъстоятелност Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС Корекция на данъчен кредит

  Преглед на производствата по ликвидация и несъстоятелност - етапи, цели, участници и краен резултат. Счетоводно отчитане, финансов анализ на предприятието и изплащане на...

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 57 мин

  гледания: 111

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяме различните основания за задължителна и доброволна регистрация на данъчно задължените лица, включително и някой специфични случаи на регистрация. Разглеждаме и...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 72

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на случаите, при които се налага корекция на ползван данъчен кредит, как се определя размера на корекцията на данъчен кредит за различните видове активи и какви са...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 17 мин

  гледания: 98

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 27.08.2013

  МСС 16: Имоти машини и съоръжения Парични обезщетения за безработица

  Основни моменти около първоначалното признаване на активите. Методи за амортизация на активите, амортизируема стойност, остатъчна стойност.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 184

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Последващата оценка на активите, последващи разходи, свързани с активите, промените в техния полезен живот и окончателното им отписване.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 125

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са осигурени за фонд „Безработица” и на какви условия трябва да отговарят, за да придобият правото на парично обезщетение за безработица? Как се...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 47 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.08.2013

  Попълване на документи за изплащане на обезщетения от ДОО МСС 1: Представяне на Финансови отчети

  Във връзка с промените в наредба НИИПОПДОО, разглеждаме новите моменти при попълване на данните в документите за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения от Държавното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 48 мин

  гледания: 53

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват, цел и общи положения в Международен Счетоводен Стандарт 1 (МСС 1), насоки за структурата на финансови отчети и минималните изисквания за съдържанието им. Детайли...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 35 мин

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втора част от семинара за МСС 1 покриваме основните предположения и изисквания за честно представяне, действащо предприятие, текущо начисляване, последователност в...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 45 мин

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.07.2013

  Концептуална рамка за изготвяне на финансови отчети Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

  Първа част на семиара по темата за МСФО демонстрира основните принципи и концепции на Рамката като: действащо предприятие, признаване на сделки, основните качествени...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 26 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втория панел по темата за МСФО разглеждаме в детайли елементите на финансовите отчети, критериите за признаване на финансовите отчети и измерването на тези елементи....

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 63

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Казуси във връзка с определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО). Къде и как се определя дали трудовият стаж...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 09.07.2013

  Вътреобщностни доставки на стоки Определяне на осигурителен доход

  Особеностите на вътреобщностната търговия на стоки в светлината на ЗДДС. Вътреобщностните Доставки на Стоки (ВОДС) и Вътреобщностните Придобивания (ВОП) Конкретни въпроси,...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 56 мин

  гледания: 358

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при тристранните операции и дистанционните продажби на стоки. Данъчно събитие и изискуемост на данъка при тези доставки и необходимостта от регистрация по ЗДДС при...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 142

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Коя нормативната уредба свързана с определянето на осигурителния доход? Какво е осигурителен доход? Къде отиват осигурителните вноски? Кои са фондовете на ДОО и...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.06.2013

  Сумирано изчисляване на работно време Имуществена отговорност на работника или служителя

  Сумираното изчисляване на работното време дава възможност на работодателя по-гъвкаво да определя заетостта на работниците си при сменен режим, или работа по график. При СИРВ...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 39 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Пример за изчисляване на сумирано работно...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 32 мин

  гледания: 107

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За кои лица се отнася имуществената отговорност, какви са размерите на отговорността, как и при какви условия работодателят може да потърси имуществена отговорност от...

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 47 мин

  гледания: 51

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.06.2013

  ЗМДТ – задължения за физически и юридически лица Правилник за вътрешния трудов ред

  Видове налози и данъчно задължени лица по смисъла на Закона за местните данъци и такси. Възникване и деклариране на задължения по ЗМДТ. Плащане на местни данъци и такси....

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 87

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни правила при изготвянето и утвърждаванто на правилник за вътрешния трудов ред - тънкости, съдебна практика, писма и указания на МТСП по темата. Какво е съдържанието на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 42 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед и анализ на съдържанието на изготвен правилник за вътрешен трудов ред. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 46 мин

  гледания: 22

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.05.2013

  Командировки в страната и в чужбина Работно време

  Нормативни изисквания, права и задължения на работодателя и работника или служителя при командировки. Продължителност на командировките. Разходооправдателни документи,...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 202

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видовете работно време и неговото разпределение, правата и задълженията на работодателя при различните видове работно време, изготвянето на документи и спазване на законовите...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втората част от темата за работното време разглеждаме: Непълно работно време Въвеждане на непълно работно време от работодателя Работа на смени Нощен труд...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 41 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: