• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 02.06.2015

  Отчитане на дълготрайни нематериални активи Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС Трудов стаж – документиране, удостоверяване и зачитане

  Придобиване на нематериален актив чрез бизнес комбинация, чрез дарение, чрез замяна; Критерии за изграждане на собствен нематериален актив; Амортизация на нематериален актив; Важни оповестявания на нематериален актив.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 34 мин

  гледания: 150

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне мястото на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Условия за дистанционна продажба – място на изпълнение; Системата МОСС; Кога възниква данъчно събитие и изискуемост на данъка; Формиране на данъчна основа; Данъчни ставки.

  лектор: Александър Стоймиров

  продължителност: 21 мин

  гледания: 162

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време; Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Изплащане на обезщетения; Санкции.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.05.2015

  Първоначално преминаване към МСФО – ползи и предизвикателства Имуществена отговорност на работодателя и на служителите по КТ Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране

  Предимства и недостатъци на преминаването към МСФО; Стъпки за преминаване към МСФО; Равнение на встъпителния Баланс по МСФО; Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 45 мин

  гледания: 79

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За какво работник или служител носи имуществена отговорност по КТ; Случаи на възникване на пълна имуществена отговорност; Вреди причинени от няколко служители; Имуществена отговорност на работодател.

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 25 мин

  гледания: 46

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изчисляване на осигурителен стаж и на осигурителен доход; Зачитане на осигурителен стаж при трудови правоотношения; Правила при издаване на УП-2.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 33

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 12.05.2015

  Двойно данъчно облагане Обезщетения при съкращения Командировки в страната и чужбина

  Конфликти при двойното данъчно облагане; Облагане с данък при източника; Функцията на СИДДО; Санкции при неспазена процедура; Типове конфликти и примери.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 72 мин

  гледания: 196

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при определяне и изплащане на обезщетения при съкращаване на служител. Документиране и санкции.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определят дните на командировките; Трудово възнаграждение и командировъчни пари; Разходи за пътуване и дневни пари; Отчетност и контрол при командировките.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 44 мин

  гледания: 257

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 27 мин

  гледания: 33

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.04.2015

  Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др.

  Определяне задълженията на страните по трудови правоотношения; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания; Лица със закрила от уволнение; Заличаване на дисциплинарни уволнения.

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 124

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Облагаеми и освободени доставки; Облагане при обща туристическа услуга, стоки втора употреба, произведения на изкуството, сделки с инвестиционно злато, антикварни предмети; Начин на определяне на данъчната основа; Обратно начисляване на ДДС; Санкции за некоректно използване на ДДС.

  лектор: Мая Митева

  продължителност: 30 мин

  гледания: 161

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат право на обезщетение и при какви условия; Как се определя брутното трудово възнаграждение; Обезщетения при уволнение, при работа по няколко трудови договори едновременно, при неспазено предизвестие за напускане; Уреждане на трудови спорове.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 27 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 30 мин

  гледания: 51

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.04.2015

  Постъпване на служител – изготвяне на трудово досие Основни моменти в ЗДДС - документиране и доказване на доставка Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

  Постъпване на служител – документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и др.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 24 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обекти на облагане с ДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране и доказване на доставки; Санкции по ЗДДС;

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 219

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Начин на попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ; Особености при попълване на някои специфични доходи – нотариуси, наеми, граждански договори и т.н.; Санкции при неправилно попълване и при не подаване в срок на справката.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.03.2015

  Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност Парични обезщетения за майчинство Вноски за здравно осигуряване

  Ред за отпускане и изплащане на обезщетение за временна неработоспособност - задължения на работодателя

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 27 мин

  гледания: 72

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Условия за изплащане на парични обезщетения за майчинство; Изчисляване на обезщетение, когато майката работи на повече от един трудов договор; Обезщетение за отглеждане на дете от бащата

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 32 мин

  гледания: 58

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне размера на здравно-осигурителните вноски; Внасяне на вноските; Корекция на внесени вноски; Здравно осигуряване за лица живеещи извън България и лица по граждански договор.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 29 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Попълване и подаване на справката към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.; Попълване на таблици 1 и 2

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.03.2015

  Годишно данъчно приключване на 2014 г. Нови данъчни образци Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  Данъчни постоянни разлики – приходи и разходи непризнати за данъчни цели по ЗКПО; Попълване на приложения 1 и 2 от ГДД; Ваучери за храна и кога те са признат социален разход;Скрито разпределение на печалбата.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване по чл. 26, т. 3 от ЗКПО; Отчитане на разходи за липси и брак; Приходи от дивиденти; Данъчни временни разлики по ЗКПО; Данъчно третиране на обезценките и отписване на несъбираеми вземанията; В кои случаи се прилага 3 годишна и 5 годишна давност? Частично събиране на вземане;

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 61 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезценка на вземане; Провизии за задължения – гаранционно обслужване; Слаба капитализация; Пренасяне на загуба

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 41 мин

  гледания: 63

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане; Корекция на счет. грешки ; Данъчни облекчения; Данък, удържан при източника; Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 47

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.02.2015

  Промени в данъчното законодателство за 2015 год. Промени в осигурителното законодателство за 2015 год.

  Продажби на електронните услуги на данъчно незадължени лица в ЕС; Зареждане на собствени машини и МПС на ведомствени бензиностанции; Промени при лизинга във връзка с остатъчната стойност.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 227

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Право на данъчен кредит за автомобили; Скрито разпределение на печалбата; Бартер - право на строеж срещу СМР; Безвъзмездно подобрение на нает актив;

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 135

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Повишаване на праговете; Допълнително задължително пенсионно осигуряване; Очаквано отпадане на осигурителните книжки; Пенсиониране без прекратяване на трудовото правоотношение; Електронни болнични

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 96

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Нов ред за издаване на болнични; Криминализиране на укриването на осигурителни вноски; Изчисляване на доход при СИРВ; Промени в Наредба Н-8; Промени в Декларации образец 1 и 6.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 32 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.02.2015

  Преобразувания на счетоводния финансов резултат Съставяне и представяне на годишни финансови отчети Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

  Данъчни преобразувания на финансовия резултат - временни и постоянни разлики; Данъчни постоянни разлики в „увеличение” и в „намаление”; Данъчни временни разлики; Формиране на данъчен финансов резултат.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 299

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Защо са ни необходими финансови отчети и защо е важно оповестяването; Изисквания към ГФО и съставителите на ГФО; Кои дружества подлежат на задължителен финансов одит и какви са процедурите.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 229

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Удължаване на работното време; Намалено и непълно работно време; Ненормиран работен ден; Нощен труд и работа на смени; Почивки и отпуски; Отчитане на работното време; Полагане на извънреден труд; Санкции;

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 71

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.01.2015

  Промени в данъчното законодателство за 2015 год. Промени в осигурителното законодателство за 2015 год.

  Промените в изискванията за регистрация по ДДС при електронните услуги в рамките на ЕС; Облекчения за изпълнители на инвестиционни проекти; Промени при доставки от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 246

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на значимите промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица в сила от 01.01.2015 год

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 26 мин

  гледания: 158

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в минималните облагаеми доходи при земеделските производители; Промени в КСО за 2015 г.; Новият чл. 4б; Промени в чл. 6, ал. 8 от КСО и новият чл. 54м, чл. 6, ал. 15 (нова) от КСО;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието и сроковете ...; Изменения в подаването на образец Декларация 1 и Декларация 2.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 108

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: