• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 20.10.2015

  Осигуряване на самоосигуряващи се лица Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

  Кой трябва да се регистрира като СОЛ; За кои фондове СОЛ е задължено да се осигурява; Как да променим вида на осигуряването; Как се определя минималният осигурителния доход?

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 39 мин

  гледания: 242

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на минималният осиг. доход; Изчисляване на пропорционален МОД; Срокове за внасяне на осигуровките; Санкции и контрол

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 31 мин

  гледания: 76

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога настъпва моментът на признаване на приходи; Как се оценява приход; Приходи от продажба на стоки, услуги, лихви и дивиденти; Данъчни ефекти, свързани с приходите.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 175

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по данъчни, счетоводни, осигурителни и правни казуси с експертите на консултантска компания Kreston BulMar

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания: 93

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.10.2015

  Обезценка на активи Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Коригиране на декларации 1 и 6

  Условия за обезценка на активи; Тестваме за обезценка; Индикатори за обезценка; Практически примери

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 34 мин

  гледания: 144

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е пране на пари; Какви са мерките и задълженията на лицата; Примери от практиката; Какви са санкциите и от кого се налагат; Казуси във връзка със ЗОПБ и ЗМИП.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове за коригиране и заличаване на декларациите; Ограничения при коригиране; Кои данни се коригират и кои заличават; Примери от практиката.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси с експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 24.09.2015

  Сделки между свързани лица Консoлидирани финансови отчети Трудов договор за един ден

  Кои лица са свързани; Какъв е проблемът при тях; Счетоводно отчитане и оповестяване; Какво декларираме; Данъчни ефекти.

  лектор: Денислава Стойкова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 327

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Защо е необходимо консолидиране на финансовите отчети; Кой съставя такива отчети; Основни стъпки при консолидация.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основания, принципи и предмет на договора за един ден; Форма на договора и реквизити; Процедура по регистрация и заверка; Особености при осигуряването и при подаване на декларации.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси поставени от публиката към експерти на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.09.2015

  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС Хонорари и осигуровки за лица по граждански договори Ревизионен процес по ДОПК

  Кои лица подлежат на регистрация по ЗДДС, условия и срокове за регистрация; Видове регистрации; Регистрация на физически лица; Дерегистрация по ЗДДС; Кога е изгодна регистрацията по ЗДДС; Режимът на касова отчетност.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 44 мин

  гледания: 238

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видовете нормативно признати разходи; Видове граждански договори; Разликите между граждански и трудов договор; Осигуровки при граждански договор.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Проверката по делегация; Проверките за установяване на административни нарушения; Проверките по несъстоятелност; Ревизия; Правила за доказване на обстоятелства; Спиране на ревизията.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 40 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.08.2015

  Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, съгласно ЗДДС Отчитане на земеделско производство Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

  Видове доставки на стоки в ЕС; Какво е ВОДС, къде е мястото на изпълнение, как се определя данъчната основа; Какво е ВОП; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Доставки на услуги в рамките на ЕС и извън него.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 66 мин

  гледания: 613

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Оценяване на биологични активи; Отчитане на трайни насаждения; Прилагане на метода на справедливата себестойност; Третиране на земеделски субсидии; Оповестявания по МСС 41.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 39 мин

  гледания: 168

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правомощията на инспекторите по труда; Причините за проверка от ИТ; Необходими документи при проверка от ИТ; Най-честите предписания и санкции на налагани от ИТ.

  лектор:

  продължителност: 37 мин

  гледания: 79

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 39

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.08.2015

  Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

  Кога е допустим извънредния труд и в кои случаи е забранен; Допустимата продължителност на извънредния труд? Отчитане и заплащане на извънреден труд; Санкции при неспазване на разпоредбите засягащи извънредния труд.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 148

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е ревизионен акт (РА) и какъв е редът на обжалване на акта; До кого се подава обжалване на РА и в какви срокове; Какво трябва да знаем за обжалването; Как се доказва доставка и кои доказателства не се вземат предвид от съда.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 71 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените платци на ДДС; Кога не се издава фактура и какво е самофактуриране; Какво е протокол по ЗДДС; Как се декларира ДДС? Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Мая Митева

  продължителност: 43 мин

  гледания: 160

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 61

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.07.2015

  Право на данъчен кредит по ЗДДС Видове работно време Данък при източника и данък върху разходите

  Данъчен кредит при леки автомобили и мотоциклети; Пълен и частичен данъчен кредит; Изчисляване на частичен данъчен кредит; Корекция на данъчен кредит; Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 332

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Непълно работно време; Ненормиран работен ден; Почивки и отпуските при различните видове РВ; Отчитане на РВ; Непълен работен ден; Вътрешно заместване; Дневни трудови договори; Санкции при неправилно отчитане на РВ.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъка при източника; Прилагане на СИДДО; Санкциите при неспазване на разпоредбите на ЗКПО; Данък върху разхода; Представителни разходи; Социални разходи предоставени в натура; Данъчни облекчения за социалните разходи ; Данък върху азходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 233

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 55

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.07.2015

  Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО – болнични, майчинство и т.н. Отчитане на лизинг

  Какви са възможностите управител или съдружник да получава доходи - ДУК, дивидент, тантиеми/премии; Изчисляване и удостоверяване на осигуровки; Осигурителен стаж.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 29 мин

  гледания: 499

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезщетения за временната неработоспособност при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 години; Как баща може да придобие право на обезщетение; Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при майчинство и общо заболяване; Приложение 15 към болничен лист; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 64 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на лизинга като финансов или оперативен; Завеждане на актив; Отчитане на лизинг при лизингодателя; Обратен лизинг; Особени случаи при лизинг.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 480

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 22 мин

  гледания: 43

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.06.2015

  Сумирано изчисляване на работното време Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя Отчитане на инвестиционни имоти

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 758

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на ТД по взаимно съгласие, при изтичане на уговорения срок, при завръщане на замествания служител, при закриване на предприятието, при съкращаване на щата, при намаляване на обема на работа; при липса на качества на работника

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 56 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Първоначално признаване на инвестиционен имот; Елементи, които се капитализират; Модел на цена на придобиване; Модел на справедлива стойност; Избягване на двойно отчитане; Освобождаване от инвестиционен имот; Оповестявания; Данъчно третиране.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 123

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.06.2015

  Отчитане на дълготрайни нематериални активи Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС Трудов стаж – документиране, удостоверяване и зачитане

  Придобиване на нематериален актив чрез бизнес комбинация, чрез дарение, чрез замяна; Критерии за изграждане на собствен нематериален актив; Амортизация на нематериален актив; Важни оповестявания на нематериален актив.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 34 мин

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне мястото на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Условия за дистанционна продажба – място на изпълнение; Системата МОСС; Кога възниква данъчно събитие и изискуемост на данъка; Формиране на данъчна основа; Данъчни ставки.

  лектор: Александър Стоймиров

  продължителност: 21 мин

  гледания: 178

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време; Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Изплащане на обезщетения; Санкции.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 45

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 37

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: