• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • адв. Слави Микински

  Права на работниците; Давностни срокове; Уреждане на колективните трудови спорове; Законно провеждане на стачка; Уволнение за неефективно изпълнение на трудовите задължения.

  дата: 04.11.2014

  продължителност: 53 мин

  гледания: 51

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  дата: 04.11.2014

  продължителност: 43 мин

  гледания: 77

  продава се само в пакет (виж)

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката.

  дата: 07.10.2014

  продължителност: 42 мин

  гледания: 122

  продава се само в пакет (виж)

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове;

  дата: 02.09.2014

  продължителност: 48 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката

  дата: 02.09.2014

  продължителност: 45 мин

  гледания: 108

  продава се само в пакет (виж)

  Спецификите на дейността на обменните бюра, законовите норми към дейността им, особени изисквания към техните сделки и регулаторни органи.

  дата: 20.05.2014

  продължителност: 20 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Спецификите на дейността на заложните къщи, законовите норми към дейността им, особени изисквания към техните сделки и регулаторни органи.

  дата: 04.02.2014

  продължителност: 20 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  От това видео ще научите какво представляват „офшорните дружества” и кои са основните им характеристика, как се учредяват и управляват и по какъв начин се защитават интересите на техните собственици. Разгледаме какво е третирането на офшорните дружества съгласно приложимото българско законодателство. Представим основните предимства на този тип дружества, които ги правят предпочитан и използван инструмент от инвеститорите в България и по света.

  дата: 08.10.2013

  продължителност: 44 мин

  гледания: 80

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За кои лица се отнася имуществената отговорност, какви са размерите на отговорността, как и при какви условия работодателят...

  дата: 18.06.2013

  продължителност: 47 мин

  гледания: 51

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  В този семинар адв. Слави Микински (експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право) разяснява кои са...

  дата: 09.05.2013

  продължителност: 1 ч. 14 мин.

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Проверката по делегация; Проверките за установяване на административни нарушения; Проверките по несъстоятелност; Ревизия; Правила за доказване на обстоятелства; Спиране на ревизията.

  дата: 08.09.2015

  продължителност: 40 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Давностни срокове за различните искове; Подведомственост на споровете; Трудовите спорове с чуждестранни лица; Трудовите спорове на български работници в чужбина; Особености на производството по трудовите спорове; Решаване на колективни трудови спорове.

  дата: 03.11.2015

  продължителност: 30 мин

  гледания: 27

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове по реда на ДОПК; Обжалване по административен ред и по съдебен ред; Обжалване на актове по ЗАНН;

  дата: 02.08.2016

  продължителност: 54 мин

  гледания: 18

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове.

  дата: 04.10.2016

  продължителност: 47 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.10.2016

  продължителност: 21 мин

  гледания: 46

  продава се само в пакет (виж)

  Способи за решаване на индивидуални и колективни трудови спорове – преговори и арбитраж, стачка, локаут. Предявяване на различни видове искове към работодател.

  дата: 01.11.2016

  продължителност: 37 мин

  гледания: 66

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Уволнение поради неявяване; Прекратяване при невъзможност работник да изпълнява възложената му работа; Прекратяване с предизвестие от страна на работник; Начини за връчване на предизвестие; Основания за прекратяване без предизвестие.

  дата: 07.11.2017

  продължителност: 42 мин

  гледания: 21

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 07.11.2017

  продължителност: 21 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)

  Какво е изпиране на пари; Кои са мерките за превенция; Какво представлява комплексната проверка; Как се идентифицират клиенти; Разкриване на информация; Вътрешна организация и контрол

  дата: 17.04.2018

  продължителност: 42 мин

  гледания: 32

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Понятия за проверка и за ревизия – органи, срок и място за извършване; Права и задължения на страните; Мерки за обезпечаване на доказателства.

  дата: 19.06.2018

  продължителност: 35 мин

  гледания: 12

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 19.06.2018

  продължителност: 14 мин

  гледания: 2

  продава се само в пакет (виж)
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: