• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Димона Стоянова

  Кои стандарти заменя новият МСФО 15; Целите на МСС 18 и МСФО 15; Как се прави оценка на приходите; Несходни стоки и услуги; Критерии за признаване на приход от стоки и от услуги; Етап на завършеност; Лихви, лицензионни възнаграждения и дивиденти; Кои приходи са данъчно непризнати.

  дата: 17.10.2017

  продължителност: 52 мин

  гледания: 127

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 17.10.2017

  продължителност: 20 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)

  Основни видове платен годишен отпуск; Как се изчислява платеният годишен отпуск; Прекъсване на платения годишен отпуск; Отлагане на платения годишен отпуск; Заплащне на отпуск от работодател.

  дата: 21.11.2017

  продължителност: 25 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 21.11.2017

  продължителност: 23 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)

  ВОД и ВОП на стоки; Дистанционни продажби на стоки, тристранни и верижни операции; ДДС при вътреобщностни услуги; Място на изпълнение и данъчно събитие.

  дата: 21.08.2018

  продължителност: 70 мин

  гледания: 157

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове платен годишен отпуск; Размер на отпуска; Прекъсване на ползването на отпуск; Отлагане на ползването; Погасяване на правото за ползване на ПГО; Парично компенсиране на ПГО; Отчитане на ползваните отпуски.

  дата: 20.11.2018

  продължителност: 24 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 20.11.2018

  продължителност: 14 мин

  гледания: 26

  продава се само в пакет (виж)

  Представителни разходи; Социални разходи; Разходите в натура; Данъчна основа и данъчна ставка за данък върху разходите; Ефекти от начисляване и плащане на данъците.

  дата: 21.05.2019

  продължителност: 30 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Придобиване на ДМА и определяне стойността на придобиване; Първоначално признаване по себестойност или по преоценъчна стойност; Отчитане на активи държани за продажба и активи в процес на изграждане; Методи за счетоводна и за данъчна амортизация на ДМА; Определяне и промяна на полезния живот на ДМА; Спиране амортизацията на ДМА; Обезценка на ДМА – счетоводен и данъчен ефект; Липса, брак и погиване на ДМА – счетоводен, данъчен и ДДС ефект.

  дата: 20.08.2019

  продължителност: 50 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 20.08.2019

  продължителност: 20 мин

  гледания: 4

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: