• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Васил Пантев

  Местни данъци; Данък при унищожаване на сграда; Данък върху наследствата; Данък при дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък

  дата: 15.11.2016

  продължителност: 55 мин

  гледания: 141

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 15.11.2016

  продължителност: 18 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 05.01.2017

  продължителност: 24 мин

  гледания: 51

  продава се само в пакет (виж)

  Данък при източника - обекти на облагане, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка, прилагане на СИДДО; Данък върху разходите - представителни разходи; социални разходи; разходи за експлоатация на превозно средство.

  дата: 18.07.2017

  продължителност: 54 мин

  гледания: 205

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 18.07.2017

  продължителност: 23 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  дата: 21.11.2017

  продължителност: 66 мин

  гледания: 101

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 21.11.2017

  продължителност: 23 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)

  Кой плаща корпоративен данък; Срокове за деклариране и за плащане; Промени в сила от 01.01.2018г.; Определяне на Данъчен Финансов Резултат; Данъчни постоянни разлики

  дата: 06.02.2018

  продължителност: 38 мин

  гледания: 287

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни временни разлики; Суми участващи при формиране на ДФР; Прехвърляне на данъчна загуба; Авансови вноски; Избягване на двойното данъчно облагане.

  дата: 06.02.2018

  продължителност: 37 мин

  гледания: 163

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е ДДС; Видове доставки по ЗДДС; Специален ред на облагане с ДДС

  дата: 08.05.2018

  продължителност: 78 мин

  гледания: 144

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  дата: 03.07.2018

  продължителност: 51 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 03.07.2018

  продължителност: 17 мин

  гледания: 18

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.09.2018

  продължителност: 19 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)

  Как се определя годишният данъчен резултат; Преобразуване на счетоводния финансов резултат.

  дата: 18.12.2018

  продължителност: 46 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Липси на дълготрайни и краткотрайни активи и брак; Отписване на задължения; Пренасяне на данъчна загуба; Авансови вноски по ЗКПО; Как се попълва и как се подава ГДД; Какви образци се подаватт заедно с нея.

  дата: 18.12.2018

  продължителност: 34 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчно задължени лица за данъка при източника; Кои доходи се облагат; Как се формира данъчна основа; Как се плаща и декларира данъка при източника.

  дата: 02.04.2019

  продължителност: 44 мин

  гледания: 37

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Процедури по прилагане на СИДДО; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО

  дата: 02.04.2019

  продължителност: 42 мин

  гледания: 11

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възникване на МСФО 15; Обхват на стандарта; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Преминаване към МСФО 15; Представяне и оповестяване.

  дата: 21.05.2019

  продължителност: 51 мин

  гледания: 87

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Идентифициране на договори; Определяне на ЗИ; Метод на очакваната стойност; Разходи за постигане на договор и разходи за изпълнение на договор; Актив по договор

  дата: 21.05.2019

  продължителност: 13 мин

  гледания: 19

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: