• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Борис Тенчев

  Какво са МЗ, как ги разграничаваме и оценяваме; Методи за изписване на МЗ; Брак и липси и данъчни ефекти от тях; Оповестявания в отчетите и санкции.

  дата: 04.11.2014

  продължителност: 36 мин

  гледания: 510

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  дата: 04.11.2014

  продължителност: 43 мин

  гледания: 81

  продава се само в пакет (виж)

  Счетоводно третиране на двата типа Договори за строителство – с „фиксирана цена” и „разходи плюс”. Счетоводното оценяване и признаване на приходи и разходи, произтичащи от договорите за строителство. Третирането на очакваните загуби по Договора, които се признават незабавно в Отчета за Всеобхватния Доход.

  дата: 03.06.2014

  продължителност: 34 мин

  гледания: 130

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от част I

  дата: 03.06.2014

  продължителност: 24 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критериите за признаване на приходи; Приходи от продажби на стоки и услуги, както и такива от начисляване на лихви и дивиденти; В кой отчетен период да се признаят приходите.

  дата: 04.02.2014

  продължителност: 40 мин

  гледания: 343

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата от Част I.

  дата: 04.02.2014

  продължителност: 24 мин

  гледания: 177

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предимства и недостатъци на преминаването към МСФО; Стъпки за преминаване към МСФО; Равнение на встъпителния Баланс по МСФО; Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО.

  дата: 19.05.2015

  продължителност: 45 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 19.05.2015

  продължителност: 14 мин

  гледания: 37

  продава се само в пакет (виж)

  Оценяване на биологични активи; Отчитане на трайни насаждения; Прилагане на метода на справедливата себестойност; Третиране на земеделски субсидии; Оповестявания по МСС 41.

  дата: 18.08.2015

  продължителност: 39 мин

  гледания: 168

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Условия за обезценка на активи; Тестваме за обезценка; Индикатори за обезценка; Практически примери

  дата: 06.10.2015

  продължителност: 34 мин

  гледания: 144

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси с експертите на Академия БулМар.

  дата: 06.10.2015

  продължителност: 18 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: