• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Станислав Колев

  Анализ на МСС 40 – Инвестиционни имоти; Как да разпознаваме кое е инвестиционен имот; Първоначално признаване на инвестиционен имот; Последваща оценка; Оповестявания; Данъчни аспекти

  дата: 21.06.2016

  продължителност: 32 мин

  гледания: 79

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 21.06.2016

  продължителност: 12 мин

  гледания: 28

  продава се само в пакет (виж)

  Определяне себестойността на материалните запаси и методи за изписване; Нетна реализируема стойност на МЗ; Обезценка на МЗ и обръщане на обезценка, данъчни ефекти от обезценка; Брак и липси на МЗ – счетоводно и данъчно отчитане; Оповестявания към отчетите, свързани с МЗ;

  дата: 01.11.2016

  продължителност: 37 мин

  гледания: 451

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 01.11.2016

  продължителност: 17

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 05.01.2017

  продължителност: 24 мин

  гледания: 51

  продава се само в пакет (виж)

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Отчитане на извънреден труд пред Инспекция по труда; Заплащане на ИТ; Компенсиране на ИТ; Зачитане на ИТ за осигурителен стаж.

  дата: 22.08.2017

  продължителност: 36 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 22.08.2017

  продължителност: 19 мин

  гледания: 40

  продава се само в пакет (виж)

  Цел на МСС 2; Първоначална оценка на материалните запаси; Нетна реализируема стойност; Калкулиране на себестойността на продукт и на услуга; Обезценка на материални запаси; Отчитане на брак и липси.

  дата: 07.11.2017

  продължителност: 55 мин

  гледания: 244

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 07.11.2017

  продължителност: 21 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Заплащане на ИТ; Компенсиране на ИТ; Зачитане на ИТ за осигурителен стаж.

  дата: 05.06.2018

  продължителност: 54 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Внос и износ на стоки; Промяна на данъчната основа при внос на митница; ДДС за услуги извършени от и за получатели извън Европейския Съюз.

  дата: 21.08.2018

  продължителност: 71 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни форми на регистрация; Специфични форми на регистрация; Форми на дерегистрцаия; Определяне на ДО при дерегистрация; Санкции.

  дата: 02.10.2018

  продължителност: 35 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни форми на регистрация; Специфични форми на регистрация; Форми на дерегистрцаия; Определяне на ДО при дерегистрация; Санкции.

  дата: 02.10.2018

  продължителност: 37 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на данъчния финансов резултат; Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели; Непризнати счетоводни приходи; Данъчни постоянни разлики.

  дата: 05.02.2019

  продължителност: 51 мин

  гледания: 148

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни временни разлики; Регулиране на слабата капитализация; Пренасяне на данъчна загуба; Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО.

  дата: 05.02.2019

  продължителност: 33 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  дата: 07.05.2019

  продължителност: 80 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: