• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Величка Маркова

  Принципи и изисквания при изготвянето на ФО; Какво включва пълният комплект на ФО; Съставители на ФО; Кои ФО подлежат на независим финансов одит; Какви са санкциите?

  дата: 02.02.2016

  продължителност: 35 мин

  гледания: 311

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 02.02.2016

  продължителност: 10 мин

  гледания: 66

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 08.09.2016

  продължителност: 13 мин

  гледания: 56

  продава се само в пакет (виж)

  Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи; Индикатори, които налагат обезценка на активите; Процедури при обезценяването на активи; Данъчни ефекти при обезценка на активи.

  дата: 04.10.2016

  продължителност: 50 мин

  гледания: 153

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.10.2016

  продължителност: 21 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет (виж)

  База за изготвяне на Годишни финансови отчети; Счетоводен баланс; Текущи и нетекущи активи и пасиви; Отчети за приходите и разходите, за собствения капитал и за паричните потоци;

  дата: 07.02.2017

  продължителност: 40 мин

  гледания: 403

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 07.02.2017

  продължителност: 13 мин

  гледания: 42

  продава се само в пакет (виж)

  Създаване на група от предприятия; Кой трябва да съставя консолидиран финансов отчет; Какви части съдържа консолидираният финансов отчет; Елиминации в консолидирания счетоводен баланс; По-важни оповестявания.

  дата: 19.09.2017

  продължителност: 40 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 19.09.2017

  продължителност: 17 мин

  гледания: 41

  продава се само в пакет (виж)

  Обхват на стандарта за обезценка МСФО 36; Отчитане на активи след придобиване; Индикатори за извършване на обезценка; Кои активи се тестват за обезценка; Определяне на стойности; Търговска репутация; Възстановяване на загуба от обезценка.

  дата: 03.10.2017

  продължителност: 42 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 03.10.2017

  продължителност: 15 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 22.05.2018

  продължителност: 12 мин

  гледания: 32

  продава се само в пакет (виж)
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: