• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Вера Русинова

  Данъка при източника; Прилагане на СИДДО; Санкциите при неспазване на разпоредбите на ЗКПО; Данък върху разхода; Представителни разходи; Социални разходи предоставени в натура; Данъчни облекчения за социалните разходи ; Данък върху азходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства.

  дата: 21.07.2015

  продължителност: 34 мин

  гледания: 228

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 21.07.2015

  продължителност: 21 мин

  гледания: 55

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  дата: 08.09.2015

  продължителност: 18 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по казуси на счетоводна, данъчна и трудово-правна тематика, поставени от публиката и дискутирани от експертите на Академия БулМар.

  дата: 17.11.2015

  продължителност: 17 мин

  гледания: 41

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по казуси на счетоводна, данъчна и трудово-правна тематика, поставени от публиката и дискутирани от експертите на Академия БулМар.

  дата: 01.12.2015

  продължителност: 13 мин

  гледания: 40

  продава се само в пакет (виж)

  Данък при източника - обекти на облагане, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка, прилагане на СИДДО; Данък върху разходите - представителни разходи; социални разходи; разходи за експлоатация на превозно средство.

  дата: 19.07.2016

  продължителност: 30 мин

  гледания: 137

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 19.07.2016

  продължителност: 13 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)

  Признаване и оценка на ДМА; Начини на придобиване на ДМА; Амортизация и методи на амортизация; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на ДМА; Брак и липси на ДМА;

  дата: 06.12.2016

  продължителност: 41 мин

  гледания: 391

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 06.12.2016

  продължителност: 19 мин

  гледания: 35

  Цена:
  0 лв.

  Купи

  Предимства, възможности и недостатъци при прилагането на МСФО; Стъпки за преминаване към МСФО; Изготвяне на встъпителен баланс по МСФО 1; Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО 1; Данъчни ефекти при преминаване към МСФО; По-важни оповестявания.

  дата: 23.05.2017

  продължителност: 35 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 23.05.2017

  продължителност: 16 мин

  гледания: 16

  продава се само в пакет (виж)

  Счетоводна, данъчна и правна концепция за лизинг; Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите и при лизингодателите; ДДС третиране на финансов и оперативен лизинг; Предимства и недостатъци на финансов и оперативен лизинг

  дата: 04.07.2017

  продължителност: 48 мин

  гледания: 197

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.07.2017

  продължителност: 12 мин

  гледания: 22

  продава се само в пакет (виж)

  Съпоставка на финансов и оперативен лизинг; Определяне стойността на актив, придобит с лизинг; Амортизация; Обратен лизинг; Фактуриране на финансов лизинг – главница, лихва и такси; ДДС третиране на лизинг.

  дата: 03.07.2018

  продължителност: 45 мин

  гледания: 293

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 03.07.2018

  продължителност: 17 мин

  гледания: 18

  продава се само в пакет (виж)

  Целта на преминаване от национални към международни счетоводни стандарти; Предимства и недостатъци при преминаването от НСС към МСС; Кога предприятията имат задължение да преминат към отчитане по МСС; Стъпки за преминаване към МСС; Данъчни ефекти и оповестявания.

  дата: 16.10.2018

  продължителност: 29 мин

  гледания: 34

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 16.10.2018

  продължителност: 11 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)

  Aмортизации и обезценка на транспортни средства; Отчитане на автомобилни гуми; Третиране на транспортните услуги по ЗДДС и доказване на нулева ставка; Възстановяване на ДДС, начислен в държава членка при вътреобщностен транспорт; Работно време на шофьори и командировки.

  дата: 02.04.2019

  продължителност: 34 мин

  гледания: 17

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: