• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Анета Георгиева

  Данъчни постоянни разлики – приходи и разходи непризнати за данъчни цели по ЗКПО; Попълване на приложения 1 и 2 от ГДД; Ваучери за храна и кога те са признат социален разход;Скрито разпределение на печалбата.

  дата: 06.03.2015

  продължителност: 31 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване по чл. 26, т. 3 от ЗКПО; Отчитане на разходи за липси и брак; Приходи от дивиденти; Данъчни временни разлики по ЗКПО; Данъчно третиране на обезценките и отписване на несъбираеми вземанията; В кои случаи се прилага 3 годишна и 5 годишна давност? Частично събиране на вземане;

  дата: 06.03.2015

  продължителност: 61 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезценка на вземане; Провизии за задължения – гаранционно обслужване; Слаба капитализация; Пренасяне на загуба

  дата: 06.03.2015

  продължителност: 41 мин

  гледания: 63

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане; Корекция на счет. грешки ; Данъчни облекчения; Данък, удържан при източника; Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  дата: 06.03.2015

  продължителност: 31 мин

  гледания: 47

  продава се само в пакет (виж)

  Разходи, несвързани с дейността; Разходи, които не са документално обосновани

  дата: 23.02.2016

  продължителност: 40 мин

  гледания: 185

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчно третиране при обезценки и отписване на вземания; Провизии за задължения; Слаба капитализация; Неплатени задължения; Пренасяне на данъчна загуба; Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане; Данъчни облекчения; Данък, удържан при източника.

  дата: 23.02.2016

  продължителност: 53 мин

  гледания: 78

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Третиране на приходи от дивиденти; Разходи за пътуване и престой; Данъчно третиране на обезценки и отписване на вземания

  дата: 23.02.2016

  продължителност: 34 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Корекции на ГДД; Промените във връзка с юрисдикциите с преференциален данъчен режим; Промени при Данъка върху разходите; Лично ползване по ЗКПО; Облекчено документиране на разходите по превозните средства.

  дата: 07.03.2017

  продължителност: 38 мин

  гледания: 191

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на данъчна основа при „данък уикенд”, при недвижимо имущество, при превозните средства, при други активи.

  дата: 07.03.2017

  продължителност: 53 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на промените в данъчното законодателство от 2016-та, касаещи данъчните постоянни разлики

  дата: 07.03.2017

  продължителност: 57 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на временните данъчни разлики, които се включват по-често в Годишната данъчна декларация.

  дата: 07.03.2017

  продължителност: 48 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане за 2017-та; Корекция на допуснати грешки; Данъчна практика при данъчно задължените лица без дейност.

  дата: 20.02.2018

  продължителност: 29 мин

  гледания: 107

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни постоянни разлики – най-често срещани и прилагани; Кои разходи могат да бъдат признати като командировъчни; Разходи, несвързани с дейността; Непризнати приходи за данъчни цели.

  дата: 20.02.2018

  продължителност: 45 мин

  гледания: 88

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се пренася данъчна загуба; Лично ползване на автомобил; Корекции при авансовите вноски; Определяне на данъчната основа за разходите в натура; Подаване на Годишна данъчна декларация.

  дата: 20.02.2018

  продължителност: 66 мин

  гледания: 17

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: