• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Валентина Василева

  Продажби на електронните услуги на данъчно незадължени лица в ЕС; Зареждане на собствени машини и МПС на ведомствени бензиностанции; Промени при лизинга във връзка с остатъчната стойност.

  дата: 17.02.2015

  продължителност: 42 мин

  гледания: 231

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Право на данъчен кредит за автомобили; Скрито разпределение на печалбата; Бартер - право на строеж срещу СМР; Безвъзмездно подобрение на нает актив;

  дата: 17.02.2015

  продължителност: 32 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяне разбираем начин на новостите в ЗДДС - внасяне на яснота по т.н. "Данък Уикенд"

  дата: 01.03.2016

  продължителност: 36 мин

  гледания: 423

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяне разбираем начин на новостите в ЗДДС - изменения в данъчната основа за начисляване на ДДС

  дата: 01.03.2016

  продължителност: 26 мин

  гледания: 126

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяне по разбираем начин на новостите в ЗДДС - регулиране на разходите по наетите автомобили, регулиране на данъка върху разходите, променени санкции

  дата: 01.03.2016

  продължителност: 29 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяне по разбираем начин на новостите в ЗДДС - промени в писменото потвърждение за тристранни операции и ВОП, нови изисквания за петролните бази, промяна при дистанционните продажби, нови изисквания за подаване на описи на активи

  дата: 01.03.2016

  продължителност: 18 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране) : Пропорционален данъчен кредит; Недвижими имоти –...

  дата: 21.02.2017

  продължителност: 26 мин

  гледания: 182

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Еднократни корекции на ползван данъчен кредит; Нови ежегодни корекции на ползван данъчен кредит за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи.

  дата: 21.02.2017

  продължителност: 27 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчно третиране по ЗДДС на консорциум (неперсонифицирани дружества по ЗЗД) и съдружниците в него – чл.10а, ЗДДС, чл.132, ал. 5 и 6 ЗДДС, § 46 от ЗИДЗАДС

  дата: 21.02.2017

  продължителност: 28 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в срока за подаване на заявление за регистрация; Ново основание за задължителна регистрация; Как ще се приложат промените при строителните фирми ...

  дата: 06.03.2018

  продължителност: 28 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени при дерегистрация по ЗДДС; Промени в еднократните и ежегодните корекции на ползван данъчен кредит; Уточнения по повод показателите за изчисляване на корекциите.

  дата: 06.03.2018

  продължителност: 13 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Измененията свързани с предоставяне на обезпечения при течните горива; Акцизи и складодържатели на течни горива; Квалифициране на златните монети като инвестиционно злато.

  дата: 06.03.2018

  продължителност: 24 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  При какви обстоятелства може да бъде запечатан търговски обект; Издаване на касов бон при плащане с карта; Предстоящи промени Режимът MOSS през 2019 г.; Предстоящи промени при дистанционни продажби; Предстоящи промени при вътреобщностната търговия.

  дата: 06.03.2018

  продължителност: 22 мин

  гледания: 41

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.

  дата: 19.03.2019

  продължителност: 23 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги; определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки; свободените доставки и облагаемите с нулева ставка на ДДС.

  дата: 19.03.2019

  продължителност: 23

  гледания: 24

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.

  дата: 19.03.2019

  продължителност: 33 мин

  гледания: 14

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Други изменения и допълнения в ЗДДС, Актуални казуси по прилагането на ЗДДС.

  дата: 19.03.2019

  продължителност: 24 мин

  гледания: 8

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: