• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Александър Бояджиев

  Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане. Прилагане на СИДДО. Печалби и доходи с източници в България. Трансфери между място на стопанска дейност в страната и в чужбина.

  дата: 16.09.2014

  продължителност: 53 мин

  гледания: 149

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката

  дата: 16.09.2014

  продължителност: 24 мин

  гледания: 105

  продава се само в пакет (виж)

  Същност на счетоводната политика и в кои случаи тя може да претърпява промени. Даваме примери, чрез които да проследим по какъв начин промените в счетоводните приблизителни оценки влияят върху финансовото състояние на дружеството. Разглеждаме по какъв начин се коригират допуснати грешки, както през текущия, така и през предходни отчетни периоди.

  дата: 03.12.2013

  продължителност: 26 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 21.04.2015

  продължителност: 30 мин

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)

  Конфликти при двойното данъчно облагане; Облагане с данък при източника; Функцията на СИДДО; Санкции при неспазена процедура; Типове конфликти и примери.

  дата: 12.05.2015

  продължителност: 72 мин

  гледания: 185

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 12.05.2015

  продължителност: 27 мин

  гледания: 33

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  дата: 02.06.2015

  продължителност: 20 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет (виж)

  Видове доставки на стоки в ЕС; Какво е ВОДС, къде е мястото на изпълнение, как се определя данъчната основа; Какво е ВОП; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Доставки на услуги в рамките на ЕС и извън него.

  дата: 18.08.2015

  продължителност: 66 мин

  гледания: 543

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  дата: 18.08.2015

  продължителност: 24 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)

  Защо е необходимо консолидиране на финансовите отчети; Кой съставя такива отчети; Основни стъпки при консолидация.

  дата: 24.09.2015

  продължителност: 52 мин

  гледания: 130

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси поставени от публиката към експерти на Kreston BulMar.

  дата: 24.09.2015

  продължителност: 12 мин

  гледания: 45

  продава се само в пакет (виж)

  Основен преглед на международен стандарт 8 - Същност на счетоводната политика; Промени в сч. политика; Как промените влияят върху финансовото състояние на дружеството; Корекция на допуснати грешки.

  дата: 17.11.2015

  продължителност: 43 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правна сила и тълкуване на СИДДО; Процедури по прилагане; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  дата: 10.05.2016

  продължителност: 64 мин

  гледания: 130

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 10.05.2016

  продължителност: 21 мин

  гледания: 19

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 05.07.2016

  продължителност: 25 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)

  ВОДС и ВОП; Дистанционни продажби; Тристранни операции; Внос и Износ; Доставки на услуги в и извън ЕС

  дата: 05.07.2016

  продължителност: 68 мин

  гледания: 143

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява консолидацията на ФО; Кой трябва да съставя и кой може да не съставя КФО; Основни правила и изисквания; Консолидационни процедури и корекции

  дата: 16.08.2016

  продължителност: 63 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 16.08.2016

  продължителност: 13 мин

  гледания: 45

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 15.11.2016

  продължителност: 18 мин

  гледания: 18

  продава се само в пакет (виж)

  Кой подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ; Подаване на справка при прехвърляне на собственост на фирма, при ликвидация или несъстоятелност; Детайлен анализ по кодовете в справката.

  дата: 04.04.2017

  продължителност: 59 мин

  гледания: 27

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.04.2017

  продължителност: 16 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)

  Кои лица са освободени от облагане с корп. данък; Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  дата: 09.05.2017

  продължителност: 46 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 09.05.2017

  продължителност: 21 мин

  гледания: 11

  продава се само в пакет (виж)

  ВОД и ВОП на стоки; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Внос и износ на стоки; Доставки на услуги в и извън ЕС

  дата: 06.06.2017

  продължителност: 54 мин

  гледания: 171

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 06.06.2017

  продължителност: 22 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)

  Място на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Възникване на данъчно събитие; Как се определя данъчната основа по ЗДДС; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на ДДС при различни видове сделки

  дата: 22.08.2017

  продължителност: 52 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 22.08.2017

  продължителност: 19 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет (виж)

  Кои лица са задължени да подават Справката, в какъв срок и къде; Как се попълва Справката и как се коригира; Специфика при изплащане на доход в режим на етажна собственост; Кои доходи не се посочват в Справката.

  дата: 23.01.2018

  продължителност: 57 мин

  гледания: 63

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Печалби и доходи с източник България и чужбина; Процедури по прилагане; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО; Методи за избягване на двойното данъчно облагане.

  дата: 03.04.2018

  продължителност: 56 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: