• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Николай Иванов

  Видове граждански договори; Изисквания при сключване на ГД и задължителни реквизити; Осигуровки и данъци по ГД; Изплащане на възнаграждения по ГД; Санкции за некоректно отчитане.

  дата: 02.09.2014

  продължителност: 48 мин

  гледания: 190

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката

  дата: 02.09.2014

  продължителност: 45 мин

  гледания: 111

  продава се само в пакет (виж)

  Какво включва осигурителния доход; Минимални и максимални прагове; Как се определя окончателния размер на осигурителния доход при самоосигуряващите се лица; Върху кои доходи не се дължат осигурителни вноски; Изключения при определяне на осигурителния доход.

  дата: 17.07.2014

  продължителност: 33 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да са осигурители; Задължения на самоосигуряващите се; Кои лица попадат в обхвата на осигурените; Осигуряване за целите на ДОО; Покритите на социални рискове; С какво морските лица се отличават от останалите осигурени лица.

  дата: 20.05.2014

  продължителност: 32 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предмет на здравното осигуряване в България; Кои лица попадат в обхвата му; Кога възниква задължението за здравно осигуряване? Върху кои доходи се дължат здравно осигурителни вноски?

  дата: 20.05.2014

  продължителност: 24 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява Декларация Обр. 1 и 6? Какви са промените от 01.01.2014г? Каква е тяхната цел? Кой подава Декларация...

  дата: 03.04.2014

  продължителност: 25 мин

  гледания: 120

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат право на обезщетение и при какви условия; Как се определя брутното трудово възнаграждение; Обезщетения при уволнение, при работа по няколко трудови договори едновременно, при неспазено предизвестие за напускане; Уреждане на трудови спорове.

  дата: 21.04.2015

  продължителност: 27 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 21.04.2015

  продължителност: 30 мин

  гледания: 55

  продава се само в пакет (виж)

  Особености при определяне и изплащане на обезщетения при съкращаване на служител. Документиране и санкции.

  дата: 12.05.2015

  продължителност: 29 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 12.05.2015

  продължителност: 27 мин

  гледания: 36

  продава се само в пакет (виж)

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време; Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Изплащане на обезщетения; Санкции.

  дата: 02.06.2015

  продължителност: 24 мин

  гледания: 45

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  дата: 02.06.2015

  продължителност: 20 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)

  Непълно работно време; Ненормиран работен ден; Почивки и отпуските при различните видове РВ; Отчитане на РВ; Непълен работен ден; Вътрешно заместване; Дневни трудови договори; Санкции при неправилно отчитане на РВ.

  дата: 21.07.2015

  продължителност: 30 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 21.07.2015

  продължителност: 21 мин

  гледания: 55

  продава се само в пакет (виж)

  Видовете нормативно признати разходи; Видове граждански договори; Разликите между граждански и трудов договор; Осигуровки при граждански договор.

  дата: 08.09.2015

  продължителност: 35 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  дата: 08.09.2015

  продължителност: 18 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)

  Видове платени отпуски; Отчитане на ползваните отпуски; Отлагане на годишен отпуск; Давностен срок за ползване на отпуск; Провизиране на неизползваните отпуски; Санкции при некоректно отчитане на отпуските.

  дата: 17.11.2015

  продължителност: 36 мин

  гледания: 52

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от посетителите на семинарите и коментирани от експертите на Академия Булмар.

  дата: 19.01.2016

  продължителност: 30 мин

  гледания: 59

  продава се само в пакет (виж)

  За какво се изплащат обезщетенията; Какви осигуровки и данъци се начисляват; Как се декларират; Зачитат ли се за трудов и осигурителен стаж; Санкции и административна отговорност при неправилно определяне.

  дата: 19.04.2016

  продължителност: 35 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 19.04.2016

  продължителност: 30 мин

  гледания: 23

  продава се само в пакет (виж)

  Разлика между трудов и граждански договор; Осигурителни вноски и данъци; Деклариране и внасяне на осигуровки - Декларации образец №1 и №6; Определяне на осигурителния доход.

  дата: 10.05.2016

  продължителност: 36 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 10.05.2016

  продължителност: 21 мин

  гледания: 24

  продава се само в пакет (виж)

  Трудов стаж при пълно и непълно раб. време и при повече от един работодател едновременно; Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение; Удостоверяване на трудов стаж при загубване на трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка.

  дата: 07.06.2016

  продължителност: 30 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Удължаване на работното време; Почивки и отпуски при различните видове раб. Време; Непълен работен ден; Ненормиран работен ден; Подневно отчитане на работното време

  дата: 19.07.2016

  продължителност: 37 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 19.07.2016

  продължителност: 13 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)

  Обезщетения по чл.224, 220 и 221; Обезщетение за неизползван отпуск; Обезщетение за неспазено предизвестие; Обезщетение за работника.

  дата: 18.04.2017

  продължителност: 32 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 18.04.2017

  продължителност: 15 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)

  Кои лица имат право; Определяне на размера; Права при няколко договора; Oсигуровки и данъци; Деклариране; Записвания в трудовата книжка; Глоби и санкции

  дата: 09.05.2017

  продължителност: 36 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане

  дата: 09.05.2017

  продължителност: 21 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 09.05.2017

  продължителност: 21 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време, при няколко работодателя, без работника да е работил, без да е имало трудово-правно отношение. Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка.

  дата: 06.06.2017

  продължителност: 30 мин

  гледания: 178

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 06.06.2017

  продължителност: 22 мин

  гледания: 19

  продава се само в пакет (виж)

  Разликата м/у трудов и граждански договор; Осигурителната тежест на лицата спрямо трудов договор; ГД за самоосигуряващи се, пенсионери, творци, наемодатели; Декларации 1 и 6; Осигурителен стаж при ГД.

  дата: 05.09.2017

  продължителност: 54 мин

  гледания: 116

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 05.09.2017

  продължителност: 19 мин

  гледания: 23

  Цена:
  0 лв.

  Купи

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  дата: 03.07.2018

  продължителност: 46 мин

  гледания: 198

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 03.07.2018

  продължителност: 17 мин

  гледания: 18

  продава се само в пакет (виж)

  Видове граждански договори и разлики с трудовия договор; Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД.

  дата: 04.09.2018

  продължителност: 59 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.09.2018

  продължителност: 19 мин

  гледания: 16

  продава се само в пакет (виж)

  Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6; Каква информация съдържат те; Сроковете за подаване; Кодове за корекции; Срокове и ограничения за коригиране.

  дата: 02.10.2018

  продължителност: 29 мин

  гледания: 113

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезщетение при прекратяване на ТПО при невиновност от страна на работник и работодател; Уволнение при закриване на предприятие, при съкращаване на щата, при намаляване на обема от работа, при отказ на работник да последва предприятието; Как се определя размерът на обезщетенията по чл. 222 от КТ; Осигуровки и данъци при изплащане на обезщетение за оставане без работа; Деклариране на обезщетението.

  дата: 16.10.2018

  продължителност: 29 мин

  гледания: 14

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 16.10.2018

  продължителност: 11 мин

  гледания: 12

  продава се само в пакет (виж)

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове и ограничения за коригиране на декларациите; Чести казуси от практиката и начини за решаването им.

  дата: 05.02.2019

  продължителност: 36 мин

  гледания: 96

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: