Предстоящи семинари

 • 03.04.2018

  Постъпване на служител – изготвяне на трудово досие
  Данък при източника
  Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък

  виж повече
 • 17.04.2018

  Регламент за обработване и обмен на лични данни - правна рамка
  Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари
  Основни моменти в ЗДДС

  виж повече

Семинар: 03.04.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Постъпване на служител – документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и т.н.

 • Нормативни актове, регламентиращи изискванията за съдържание на трудово досие.
 • Какво представлява едно трудово досие и как трябва да се поддържа и съхранява?
 • Кои документи трябва да се представят от кандидата за работа преди сключване на трудов договор?
 • Може ли работододателя да изисква и допълнителни документи?
 • Какви документи е длъжен да изготви работодателя при сключване на трудов договор?
 • Има ли други документи, които ще се добавят в последствие към трудовото досие?
 • Кой има задължението да поддържа и съхранява трудовото досие?
 • Кой трябва да има достъп до документите от трудовото досие?
 • Какво представляват трудовите правоотношения?
 • Кои са основанията за възникване на ТПО?
 • Кога и как се сключва трудов договор?
 • Какво трябва да съдържа трудовия договор?
 • Какви са задълженията на работодателя при възникване на трудово правоотношение?
 • Кои документи задължително се връчват на служителя преди той да е постъпил на работа?
 • Кога започва да тече 7-дневния срок за постъпване на работа?
 • Какво се случва ако служителя не постъпи на работа в 7-дневния срок?
 • Как се удостоверява начало на изпълнението на трудовата дейност?
 • Кои промени в трудовия договор се декларират пред НАП.
 • Деклариране на сключването и промените в трудовия договор.
 • Санкции при нарушения на условията за сключване и регистриране на трудов договор.

Данък при източника

 • Данъчно задължени лица за данъка при източника?
 • Кои доходи се облагат с данък при източника?
 • Как се формира данъчна основа за данък при източника?
 • Как се плаща и декларира данъка при източника?
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО.

Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане. Прилагане на СИДДО. Печалби и доходи с източници в България. Трансфери между място на стопанска дейност в страната и в чужбина.

 • Печалби и доходи с източници в България.
 • Печалби и доходи с източници в чужбина.
 • Трансфери между място на стопанска дейност в страната и чужбина.
 • Приспадане на платен корпоративен данък в чужбина по метода на данъчния кредит.
 • Приспадане на платен корпоративен данък в чужбина по метода на освобождаване с прогресия.
 • Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък.
 • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане.
 • Възможности и методи за прилагане на СИДДО.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО и СИДДО.

Дискусионен панел

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 17.04.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица

 • Какво означава GDPR?
 • От кога влиза в сила новият Регламент за защита на личните данни?
 • Основни понятия – лични данни, администратор и обработващ.
 • Кои ще са засегнатите от новия Регламент?
 • Каква е глобата според новия Регламент за защита на личните данни?
 • Новостите в GDPR.
 • Увеличават ли се правата на потребителите според GDPR?
 • Какво означава правото на коригиране и правото да бъдеш забравен?
 • Кога се прилага родителско съгласие?
 • Каква е отговорността на обработващите лични данни?
 • Задължение за поддържане на регистри.
 • Определяне на длъжностно лице, което трябва да отговаря за защита на личните данни.
 • Какво означава кодексът на поведение според GDPR?
 • Задължения за отчетност.
 • Tрябва ли да се уведомяват контролните органи и ако да, в кои случаи?
 • Приложимост на техническите мерки.
 • Санкции.

Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

 • Кои са нормативните актове и техния обхват?
 • Кога е налице пране на пари и финансиране на тероризма?
 • Кои са превантивните мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма?
 • Какви са задълженията на фирмите и длъжностните лица в тях за предотвратяване на опити за пране на пари и финансиране на тероризма?
 • Кои са органите, които контролират спазването на нормативните актове и какви са техните правомощия?
 • Как протича проверка за спазване задълженията на фирмите и длъжностните лица?
 • Какви са ограниченията за плащане в брой?
 • Какви са специфичните случаи и практика за ограничаване на плащанията в брой?
 • Санкции по законите за мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой.

Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС

 • Обекти на облагане с ДДС.
 • Данъчно задължени лица по ЗДДС, доставчик и получател.
 • Кога физическите лица са данъчно задължени лица по ЗДДС?
 • Какво са стока и услуга по смисъла на ЗДДС?
 • Кога е на лице доставка на стока и кога не?
 • Кога е на лице доставка на услуга и кога не?
 • Специфични случаи на доставки на стоки – вода, топло- и електро-енергия, природен газ и стандартен софтуер.
 • Издаване, корекция и анулиране на фактури, дебитни и кредитни известия, протоколи и отчети за целите на ЗДДС.
 • Документално доказване на различните видове доставки съгласно ЗДДС.
 • Съхраняване на документи за целите на ЗДДС.
 • Съхраняване на документи и счетоводна отчетност на ДДС.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

екип експерти

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2018-04-03
  2. 2018-04-17
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: