Предстоящи семинари

 • 07.08.2018

  Осигуряване по трудови договори
  Обжалване на ревизионни актове
  Начисляване, деклариране и възстановяване на ДДС

  виж повече

Семинар: 07.08.2018 , , 13:30 ч.

Затвори

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

 • Размер и разпределение на осигурителните вноски.
 • Срокове за внасяне и деклариране на осигурителните вноски.
 • Определяне на осигурителния доход.
 • Елементи на осигурителния доход.
 • Определяне на минималния размер на осигурителния доход.
 • Пропорционалност на минималния осигурителен доход.
 • Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности.
 • Максимален размер на осигурителния доход.
 • Примери за определяне на осигурителния доход при осигуряване на различни основания.
 • Санкции при неправилно определяне на осигурителните вноски и/или осигурителния доход.

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

 • Обжалване на данъчни доклади и ревизионни актове по реда на ДОПК.
 • Обжалване на други актове по реда на ДОПК.
 • Съдържание на жалбата по ДОПК.
 • Обжалване по административен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на решаващия орган.
 • Обжалване по съдебен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на съда.
 • Обжалване на мълчалив отказ.
 • Обжалване на актове по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН) – видове актове, които подлежат на обжалване.
 • Срокове и процедура по обжалване на актове по реда на ЗАНН.
 • Съдържание на жалбата по ЗАНН.
 • Инстанционност на производството по ЗАНН.
 • Възобновяване на влезли в сила административно-наказателни производства.

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

 • Лица са задължени да начисляват и/или да плащат ДДС.
 • Отчита и деклариране на ДДС.
 • Възможности за корекции на ДДС.
 • Приспадане и прихващане на ДДС.
 • Отчитане и данъчно признаване на непризнат данъчен кредит.
 • Срокове за възстановяване на ДДС.
 • Проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Обезпечителни мерки при проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Най-чести откази за възстановяване на ДДС.
 • Отчитане на Данъчни Ревизионни Актове (ДРА) по ЗДДС.
 • Счетоводно отчитане на отложен данъчен кредит.
 • Счетоводно и данъчно отчитане на изгубен/пропуснат данъчен кредит.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

екип експерти

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2018-08-07
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: