Предстоящи семинари

 • 06.08.2019

  Увеличаване и намаляване на работното време
  Начисляване, приспадане и възстановяване на ДДС
  Обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления

  виж повече
 • 20.08.2019

  Отчитане на имоти, машини и съоръжения
  Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги
  Внос и износ на стоки и услуги извън ЕС

  виж повече
 • 03.09.2019

  Данъчни ефекти при сливания, разделяния и др.
  Съкращения и уволнения
  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  виж повече
 • 17.09.2019

  Системи за заплащане на тр. възнаграждение
  Сделки между свързани лица
  Съставяне на консoлидирани финансови отчети

  виж повече
 • 01.10.2019

  Права и задължения при ревизионен процес
  Командировки в страната и чужбина
  Отчитане на провизии, условни задължения и активи

  виж повече
 • 15.10.2019

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск
  Обезщетения при съкращения и оставане без работа
  Първоначално преминаване между счетоводни рамки

  виж повече

Семинар: 06.08.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

 • Видове работно време.
 • Почивки и отпуски при различните видове работно време.
 • Начини за разпределение на работното време.
 • Въвеждане на непълно работно време от работодателя.
 • Нормална продължителност на работното време.
 • Удължаване на работния ден.
 • Намалено работно време.
 • Санкции при неправилно разпределение и отчитане на работното време.

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

 • Лица са задължени да начисляват и/или да плащат ДДС.
 • Отчита и деклариране на ДДС.
 • Възможности за корекции на ДДС.
 • Приспадане и прихващане на ДДС.
 • Отчитане и данъчно признаване на непризнат данъчен кредит.
 • Срокове за възстановяване на ДДС.
 • Проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Обезпечителни мерки при проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Най-чести откази за възстановяване на ДДС.
 • Отчитане на Данъчни Ревизионни Актове (ДРА) по ЗДДС.
 • Счетоводно отчитане на отложен данъчен кредит.
 • Счетоводно и данъчно отчитане на изгубен/пропуснат данъчен кредит.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

 • Обжалване на данъчни доклади и ревизионни актове по реда на ДОПК.
 • Обжалване на други актове по реда на ДОПК.
 • Съдържание на жалбата по ДОПК.
 • Обжалване по административен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на решаващия орган.
 • Обжалване по съдебен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на съда.
 • Обжалване на мълчалив отказ.
 • Обжалване на актове по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН) – видове актове, които подлежат на обжалване.
 • Срокове и процедура по обжалване на актове по реда на ЗАНН.
 • Съдържание на жалбата по ЗАНН.
 • Инстанционност на производството по ЗАНН.
 • Възобновяване на влезли в сила административно-наказателни производства.

Обжалване на Наказателни постановления по ЗАНН

 • .

Семинар: 20.08.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Семинар: 03.09.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Семинар: 17.09.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Семинар: 01.10.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Семинар: 15.10.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2019-08-06
  2. 2019-08-20
  3. 2019-09-03
  4. 2019-09-17
  5. 2019-10-01
  6. 2019-10-15
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: