Предстоящи семинари

 • 02.10.2018

  Коригиране на декларации 1 и 6
  Дисциплинарни наказания и уволнения
  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  виж повече
 • 16.10.2018

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др.
  Обезщетения при съкращения
  Преминаване към МСФО

  виж повече

Семинар: 02.10.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

 • Лица задължени да подават декларации 1 и 6.
 • Срок за коригиране на декларации 1 и 6.
 • Ограничения при коригиране на декларации 1 и 6.
 • Чести казуси от практиката и начини за решаването им.
 • Коригиране на декларация образец 1 – коригиране на дни в осигуряване и коригиране на осигурителен доход.
 • Корекция на осигурителен доход в увеличение.
 • Корекция на осигурителен доход в намаление.
 • Възможности за коригиране на декларация 6 при намаление на осигурителния доход и при увеличение на осигурителния доход.
 • Коригиране на декларации 1 и 6 при едновременно подаване на декларациите.
 • Санкции за некоректно съставени и коригирани декларации 1 и 6.

Дисциплинарна отговорност, дисциплинарни наказания и дисциплинарно уволнение на служител

 • Правилник за вътрешния трудов ред в предприятието.
 • Задълженията на служителите по отношение спазването на правилника за вътрешен трудов ред.
 • Видове нарушения на трудовата дисциплина.
 • Дисциплинарни наказания и приложими критерии при тяхното налагане.
 • Основанията за налагане на наказанието ”дисциплинарно уволнение”.
 • Могат ли да се налагат глоби и санкции на служители?
 • Процедура за налагане на дисциплинарни наказания и дисциплинарно уволнение.
 • Закрила при уволнение.
 • Заличаване на дисциплинарните наказания.

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС – доброволна, задължителна и принудителна. Режим Касова Отчетност

 • Видовете регистрация по ЗДДС.
 • Предимства и недостатъци на различните видове регистрации по ЗДДС.
 • Случаите за задължителна регистрация по ЗДДС.
 • Доброволна регистрация по ЗДДС.
 • Доброволна дерегистрация по ЗДДС.
 • Случаите за задължителна дерегистрация по ЗДДС.
 • Регистрация и дерегистраця по ЗДДС по инициатива на НАП.
 • Процедури и срокове за регистрация и дерегистрация по ЗДДС?
 • Отчетност при различните видове регистрация по ЗДДС.
 • Право на данъчен кредит за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация по ЗДДС.
 • Връщане на ползван данъчен кредит при дерегистрация по ЗДДС.
 • Кога физическите лица са задължени да се регистрират и дерегистрират по ЗДДС?
 • Режимът Касова Отчетност – основни принципи и начин на функциониране.
 • Регистрация, дерегистрация, предимства и недостатъци на режимът КО.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 16.10.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Обезщетения по Кодекса на Труда за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други – чл.220, чл.221, чл.224 и др. от КТ

 • Кои лица имат право на тези обезщетения и при какви условия?
 • Кой е компетентен при определяне правото на тези обезщетения?
 • Особености при определяне размера на обезщетенията?
 • Право на обезщетение при работа по няколко трудови договора едновременно.
 • За какво се изплащат обезщетенията?
 • Кога възниква основание за изплащане на обезщетение?
 • Какви осигуровки и данъци се начисляват върху изплатеното обезщетение?
 • Как се декларират тези обезщетения с декларация 1 и 6?
 • Зачитат ли се тези обезщетения за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход?
 • Какви документи се съставят за получаване на тези обезщетения?
 • Какви записи се правят в трудовите книжки за тези обезщетения?
 • Санкции и административна отговорност при неправилно определяне на правото на обезщетение или при неначисляване и неизплащането им.

Обезщетения при съкращения и оставане без работа – чл.222 от КТ

Николай Иванов

 • Кои лица имат право на обезщетения при съкращения и при какви условия?
 • Кой е компетентен при определяне правото на обезщетения при съкращения?
 • Особености при определяне размера на обезщетенията при съкращения.
 • Как се тълкува понятието последователни години трудов стаж?
 • Право на обезщетение при работа по няколко трудови договора едновременно.
 • За какво се изплащат обезщетенията?
 • Кога възниква основание за изплащане на обезщетение?
 • Какви осигуровки и данъци се начисляват върху изплатеното обезщетение?
 • Как се декларират обезщетенията с декларация 1 и 6?
 • Зачитат ли се обезщетенията за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход?
 • Какви документи се съставят за получаване на обезщетение за съкращение?
 • Какви записи в трудовите книжки се правят при изплащане на обезщетение при съкращение?
 • Санкции и отговорност при неправилно определяне на обезщетенията, неправилно подаване на данни и неправилни вписвания в трудовата книжка или в други документи удостоверяващи стаж и доход.

Първоначално преминаване към МСФО – ползи и предизвикателства

 • Предимства и възможности които разкрива прилагането на МСФО.
 • Задължително и доброволно преминаване към МСФО.
 • Трудно или лесно е преминаването към МСФО?
 • Стъпки за преминаване към МСФО.
 • Изготвяне на встъпителен баланс по МСФО.
 • Най-често срещани корекции при съставяне на встъпителния баланс.
 • Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО.
 • Корекции в отчитане на активи и пасиви по МСФО.
 • Данъчни ефекти при преминаване към МСФО.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети в годината на преминаване към МСФО.
 • Първи финансов одит по МСФО.
 • Санкции при неприлагане на МСФО, когато това е задължително.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2018-10-02
  2. 2018-10-16
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: