Предстоящи семинари

 • 05.06.2018

  Отчитане на извънреден труд
  Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях
  Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

  виж повече

Семинар: 05.06.2018 , , 13:30 ч.

Затвори

Станислав Колев

Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

 • Допустим максимален размер на извънредния труд за година.
 • Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда.
 • Водене на дневник за отчитане на извънредния труд.
 • Лица, за които се прилагат ограничения за полагане на извънреден труд.
 • Отказ за полагане на извънреден труд.
 • Заплащане на извънреден труд.
 • Извънреден труд по време на официален празник.
 • Санкции и административни нарушения при неправилно отчитане на извънредния труд.

Георги Димитров

Контрол за спазването на трудовото законодателство – проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

 • Правомощия на Инспекцията по Труда.
 • Кои са най-честите причини за проверка от ИТ?
 • Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка от ИТ.
 • Документи, които инспекторите от ИТ задължително проверяват на място.
 • Документи, които ще трябва да се предоставят след проверката на място.
 • Съдържание на Трудовия Договор (ТД) – текстове и клаузи в ТД, които могат да създадат проблеми при проверка от ИТ.
 • Съответствие на дати в различните документи.
 • Инструктаж на работното място – служебни бележки, книги за инструктаж.
 • Най-честите предписания и санкции налагани от Инспекцията по Труда.

Определяне на място на изпълнение и данъчно събитие

 • Място на изпълнение на доставка на стока.
 • Място на изпълнение на доставка на услуга.
 • Критерии за възникване на данъчно събитие.
 • Разлика между дата на данъчното събитие и момента за счетоводно признаване на сделката.

Данъчна основа и изискуемост на данъка - ЗДДС

 • Определяне на данъчна основа.
 • Данъчна ставка и размер на данъка.
 • Изискуемост на ДДС при различните видове сделки.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2018-06-05
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: