Предстоящи семинари

 • 03.10.2017

  Коригиране на декларации 1 и 6
  Задължения по мерките срещу прането на пари
  Обезценка на активи

  виж повече
 • 17.10.2017

  Осигуряване на самоосигуряващи се лица
  Осигуряване по трудови договори
  Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

  виж повече

Семинар: 03.10.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

 • Лица задължени да подават декларации 1 и 6.
 • Срок за коригиране на декларации 1 и 6.
 • Ограничения при коригиране на декларации 1 и 6.
 • Чести казуси от практиката и начини за решаването им.
 • Коригиране на декларация образец 1 – коригиране на дни в осигуряване и коригиране на осигурителен доход.
 • Корекция на осигурителен доход в увеличение.
 • Корекция на осигурителен доход в намаление.
 • Възможности за коригиране на декларация 6 при намаление на осигурителния доход и при увеличение на осигурителния доход.
 • Коригиране на декларации 1 и 6 при едновременно подаване на декларациите.
 • Санкции за некоректно съставени и коригирани декларации 1 и 6.

Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

 • Кои са нормативните актове и техния обхват?
 • Кога е налице пране на пари и финансиране на тероризма?
 • Кои са превантивните мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма?
 • Какви са задълженията на фирмите и длъжностните лица в тях за предотвратяване на опити за пране на пари и финансиране на тероризма?
 • Кои са органите, които контролират спазването на нормативните актове и какви са техните правомощия?
 • Как протича проверка за спазване задълженията на фирмите и длъжностните лица?
 • Какви са ограниченията за плащане в брой?
 • Какви са специфичните случаи и практика за ограничаване на плащанията в брой?
 • Санкции по законите за мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой.

Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

Величка Павлова

 • Фактори, които налагат обезценка на активите – кога е налице задължение за извършване на обезценка.
 • Процедури, които трябва да се спазват при обезценянето на активи.
 • Ред за определяне на справедливата стойност на активите.
 • Сравнение между балансова и възстановима стойност на активите.
 • Стойност на активите в употреба.
 • Единици активи, които генерират самостоятелни парични потоци.
 • Тестове за обезценка на положителна търговска репутация.
 • Данъчен ефект при обезценка на активи.
 • Кога разхода за обезценка се признава за данъчни цели?
 • ДДС ефект при реализация на обезценени активи.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с обезценка на активи.
 • Разлика в отчитане на обезценката на активи по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на обезценката на активи.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 17.10.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Осигуряване на самоосигуряващи се лица, различни от собственици и управители

Георги Димитров

 • Видове самоосигуряващи се лица.
 • Начини на осигуряване на самоосигуряващи се лица.
 • Подаване на данни и декларации за осигуряване.
 • Подаване на декларация за самоосигуряване – срокове и място за подаване.
 • Основания за осигуряване на самоосигуряващи се лица.
 • Видове осигуряване на самоосигуряващи се лица – разлики в осигурените рискове.
 • Осигурителни вноски и осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
 • Срокове за внасяне на осигурителните вноски.
 • Срокове за деклариране на осигурителните вноски.
 • Санкции за некоректно самоосигуряване.

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

 • Размер и разпределение на осигурителните вноски.
 • Срокове за внасяне и деклариране на осигурителните вноски.
 • Определяне на осигурителния доход.
 • Елементи на осигурителния доход.
 • Определяне на минималния размер на осигурителния доход.
 • Пропорционалност на минималния осигурителен доход.
 • Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности.
 • Максимален размер на осигурителния доход.
 • Примери за определяне на осигурителния доход при осигуряване на различни основания.
 • Санкции при неправилно определяне на осигурителните вноски и/или осигурителния доход.

Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

 • Определение за приход.
 • Критериите за признаване на приход.
 • Кога се признава един прихода.
 • Признаване на приходи при продажба на стоки.
 • Признаване на приходи при продажба на услуги.
 • Спазване на принципа за съпоставимост на приходите и разходите.
 • Признаване на етап на завършеност и отчитането му като приход.
 • Отчитане на приходи през различните етапи от изпълнение на сделка.
 • Данъчно непризнати приходи.
 • Данъчни приходи непризнати за счетоводни цели.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с признаване на приходите.
 • Разлика в отчитане на приходите по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на приходи – в т.ч. укриване на приходи и данъци.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2017-10-03
  2. 2017-10-17
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 25 лв. (крайна цена)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, виж карта с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: